1. Zabawa matematyczna Duże – małe

Rodzic pokazuje dziecku zabawki różniące się wielkością, prosząc o nazwanie każdej z nich. Zadaniem dziecka jest oddzielić duże zabawki od małych. Dziecko może przeliczyć zabawki na tyle ile potrafi.

2. Zabawa – Wracamy do domu

Dziecko siedzi w domku (wyznaczone miejsce w pomieszczeniu). Na hasło rodzica słonko świeci, wychodzi z domku, spaceruje, biega. Na hasło pada deszcz, dziecko wraca do domku (zabawę powtarzamy kilka razy).

3. Nauka wiersza B. Formy „Jesienna szaruga”

a) Słuchanie wiersza

Deszcz po szybie ścieka
sza, sza, sza,
kapią krople deszczu
pla, pla, pla.

Wiatr piosenkę śpiewa
uu, uu, uu,
szumią z wiatrem drzewa
szu, szu, szu.

b) Rozmowa na temat utworu

Pytania:

– Co robi deszcz?

– Jaki odgłos wydaje?

– Jaki odgłos wydają kapiące krople deszczu?

– Jak wiatr śpiewa piosenkę?

– Jak szumią drzewa?

c) Nauka pierwszej zwrotki na pamięć

4. Taniec ze wstążką lub paskiem bibuły przy dowolnej muzyce

Dziecko tańczy ze wstążką według swojego pomysłu

5. Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze

Dziecko za rodzicem naśladuje odgłosy:

– deszczu ściekającego po szybie : sza, sza, sza…

– kapiących kropel deszczu : pla, pla, pla…

– piosenki wiatru : uu, uu, uu…

– szumiących z wiatrem drzew : szu, szu, szu…

6. Wykonanie pracy plastycznej Deszczowe krople

Rysujemy dziecku chmurki (mogą też same narysować), a pod obrazkami chmur malują krople padającego deszczu kredką lub farbami.