Oddziały > Jagódki > Sportowe ćwiczenia słuchowe
08 kwietnia 2021 zajęcia z wychowawcą

Sportowe ćwiczenia słuchowe

 

 1. Układanie zdań do wybranej dyscypliny sportowej

Dziecko układa zdania, a następnie liczy w nich słowa, np.

– Mężczyźni grają w piłkę ręczną (5 słów)

– Siatkarze są wysocy (3 słowa)

– Gimnastyk ćwiczy na drążkach (4 słowa)

– Kobieta jeździ na łyżwach figurowych (5 słów)

– Chłopcy grają w piłkę na boisku (6 słów)

 

Jeśli dziecko nie potrafi ułożyć zdań, to rodzic układa, a dziecko liczy słowa.

 

 1. Ćwiczenia gimnastyczne z użyciem piłki

 

 • Dziecko maszeruje po kole.
 • Dziecko toczy piłkę do rodzica, a rodzic do dziecka.
 • Dziecko leży na brzuchu, trzyma piłkę w dłoniach, przed głową. Rodzic stoi przed dzieckiem w odległości ok. 2m. Dziecko unosi łokcie nad podłogę i odepchnięciem toczy piłkę do rodzica.
 • Dziecko stoi na przeciwko rodzica i rzucają do siebie piłkę.
 • Dziecko rzuca piłkę w górę i stara się ją złapać. Ćwiczenie można wykonać również w siadzie.
 • Dziecko rzuca piłkę tak, aby przed złapaniem przed rodzicem piłka odbiła się od podłogi.
 • Dziecko chodzi po pomieszczeniu z piłką w dłoniach. Podrzuca piłkę w góre i stara się ją złapać w dłonie.
 • Dziecko stoi z piłką w dłoni. Na przeciwko stoi rodzic, ugina ręce przed sobą, tworząc z nich koło (kosz). Dziecko rzuca piłkę próbując trafić do kosza.
 • Dziecko chodzi po pomieszczeniu, kozłuje piłkę oburącz, a następnie raz lewą, raz prawą ręką.
 • Dziecko podrzuca piłkę do góry, klaszcze w dłonie i stara się złapać opadającą piłkę.

 

Każde ćwiczenie wykonujemy kilka razy. 

III. Rozwijanie percepcji wzrokowej

Karta pracy cz. 3, s.66

 1. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

 

Karta pracy cz. 3, s. 53 (uzupełniamy tabelkę nazwami ptaków tak, aby w każdym rzędzie poziomo i

pionowo nie powtórzyły się nazwy ptaków)

 1. Utrwalenie literki J

Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia s. 76 – rysujemy po śladach rysunki. Dziecko określa co słyszy na początku, dzieli słowa na głoski i koloruje wybrany obrazek.

 

 1. Rozwijanie sprawności manualnej

 

Wyprawka plastyczna karta nr 21 „Kogut czy kurka?” Dziecko wycina obrazki po liniach ciągłych, składa zgodnie z intrukcją.

Skip to content