Oddziały > 0a > Przybysze z kosmosu
08 kwietnia 2021 zajęcia z wychowawcą

Przybysze z kosmosu

Spotkanie z ufoludkiem – słuchanie wiersza.

Jestem Ufuś piegowaty,

mam ubranko w srebrne łaty,

a na głowie czułki dwa,

skaczę lekko: hopsa, sa.

Mieszkam sobie we wszechświecie,

podróżuję w swej rakiecie.

Przyjaciela zdobyć chciałem,

więc na Ziemię przyleciałem.

Zaprzyjaźnić chcę się z wami

choć jesteście jeszcze mali.

Złego nic mi nie zrobicie?

Czy bać muszę się o życie?

Chętnie z wami porozmawiam.

Przyjacielski ukłon składam.

Ziemia piękną jest planetą,

choć od mojej tak daleką.

Poznać wasze chcę zwyczaje

i pozwiedzać różne kraje.

  • Rozmowa z dziećmi na temat: Czy w kosmosie można spotkać żywe istoty?
  • Wyjaśnianie pojęcia ufoludek. Zachęcanie do wypowiadania się na temat wyglądu przybyszów z innych planet.
  • Karta pracy, cz. 3, nr 72.

− Pokolorujcie pola na wskazane kolory.

 

Rakiety kosmiczne – wykonywanie pracy przestrzennej z wykorzystaniem plastikowych butelek po napojach, papieru kolorowego i innych materiałów według pomysłów dzieci.

Wykonanie napisu RAKIETA z liter wyciętych z gazet.

Ćwiczenia artykulacyjne Mowa kosmitów. Dzieci powtarzają za rodzicem grupy sylab, np.: zu, że, żo, ża, ży, żi, sza, szo, sze, szy, szu, szi, cza, czo, cze, czy, czu, czi…

  • Tworzenie nazw mieszkańców poszczególnych planet przez analogię, np. Ziemia – Ziemianie, Mars – Marsjanie.
  • Karta pracy, cz. 3, nr 73.

− Policzcie obrazki każdego rodzaju.

− Zaznaczcie ich liczbę według wzoru.

Skip to content