Oddziały > Jagódki > Pisanki wielkanocne
29 marca 2021 zajęcia z wychowawcą

Pisanki wielkanocne

I. Zabawa badawcza – Poznajemy budowę jajka

  1. Rozbijamy przed dzieckiem jajko. Dziecko oglada jego zawartość, nazywa poszczególne części składowe: skorupka, białko, żółtko. Należy zwrócić uwagę na zarodek i wyjaśnić dziecku, że kurczątko wykluwają się z jajek, w których są zarodki.
  2. Potrzebujemy jedno gotowane jajko, a jedno surowe. Zadajemy pytanie dziećku, po czym można poznać, że jedno jest surowe, a drugie – gotowane. Dziecko podaje swoje propozycje, następnie oba jajka wprawiamy w ruch obrotowy. Dochodzimy z dzieckiem do wniosku, że jajko gotowane wprawione w ruch porusza się szybciej.

II. Historyjka obrazkowa „Przygoda wielkanocna” (karta pracy, cz.3, nr 58)

– Należy obejrzeć obrazki i zaznaczyć kolejność zdarzeń w historyjce rysując w okienkach przy obrazkach odpowiednią liczbę kropek. Następnie dziecko opowiada historyjkę.

III. Nauka rymowanki na pamięć

Raz, dwa, trzy, tę pisankę weźmiesz ty.

Cztery, pięć, sześć, nie próbuj jej zgnieść.

Siedem, osiem, dziewięć, dzisięć, nie daj się kolorom zwieść.

  • przy nauce rymowanki pokazujemy odpowiednią liczbę palców

IV. Zachęcam do wysiewania nasion do ziemi lub na wacie (zboża, rzeżuchy).

– Systematycznie dziecko obserwuje wzrost roślin, pielęgnuje je.

V. Wykonanie karty pracy cz.3, nr 59

VI. Słuchanie kilku ciekawostek na temat pisanek.

– Zwyczaj zdobienia jaj w czasie Wielkanocy ma w Polsce długą tradycję (od X wieku). Najpopularniejszą i najstarszą techniką zdobienia jaj jest technika batikowa polegająca na nanoszeniu wosku przy użyciu tak zwanego pisaka (małego lejka z blachy, osadzonego na patyczku) lub przy użyciu szpilki.

– Do innych technik należy wyskrobywanie wzorów przy użyciu ostrego narzędzia; oklejanie jaj wycinankami z papieru, tkaniną; malowanie farbami różnego rodzaju oraz wytrawianie wzorów kwasem (dawniej z kiszonej kapusty, obecnie – kwasem solnym.

VII. Proszę poćwiczyć z dziećmi podział słów na głoski

 

zboże ; z-b-o-ż-e

rzeżucha ; rz-e-ż-u-ch-a

pisanka ; p-i-s-a-n-k-a

jajko ; j-a-j-k-o

palma ; p-a-l-m-a

zając ; z-a-j-ą-c

Skip to content