Oddziały > Jagódki > Nasze zabawy
07 kwietnia 2021 zajęcia z wychowawcą

Nasze zabawy

  1. Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

Karta pracy cz. 3, s.64 Określanie, w co grają chłopcy. Kolorowanie rysunków chłopców i piłki. Nazywanie sportowców przedstawionych na zdjęciach. Rysowanie po śladach – od zdjęć sportowców do zdjęć piłek. Nazywanie poszczególnych piłek.

  1. Zabawa ruchowa Woreczek

Przygotowujemy woreczek z grochem lub inny przedmiot do położenia na głowę oraz nagranie dowolnej spokojnej muzyki.

Dziecko kładzie woreczek na głowie. Chodzi po pokoju w rytm muzyki tak, aby woreczek nie zsunął się z głowy. Rodzic wyłącza na chwile muzykę, dziecko klęka na jedno kolano i uważa aby woreczek nie spadł. Ponownie włączamy muzykę i dziecko znów spaceruje z woreczkiem na głowie, następnie w przerwie w muzyce klęka na drugie kolano (zabawę powtarzamy kilka razy).

III. Ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej

Proszę wejść w link do strony, gdzie dziecko wylosuje ćwiczenie, rodzic odczyta, a dziecko je wykona.

  1. Ćwiczenia w liczeniu w zakresie 10

Dziecko przelicza przedmioty i zaznacza w pustych okienkach ich liczbę kropeczką lub cyfrą, a następnie kończy ozdabiać ramki szlaczkami (karta pracy cz. 3, s.65)

Skip to content