Oddziały > 0a > MY BODY
07 kwietnia 2021 język angielski

MY BODY

  1. Piosenka na powitanie „Hello, how are you” – film na portalu YouTube
  2. Piosenka „Head, shoulders” (dzieci śpiewają i pokazują poszczególne części ciała) – film na portalu YouTube
  3. Rymowanka „Clap, Clap, Pat, Pat!” (dzieci wykonują wymienione w rymowance czynności).

My hands… clap, clap, clap!            (Wyciągnij ręce przed siebie i klaśnij trzykrotnie)

My head…pat, pat, pat!                   (Wskaż swoją głowę i polkep ją trzykrotnie)

My tummy… rub, rub, rub!              (Wskaż swój brzuch i pomasuj go)

My legs …   pat, pat, pat!                 (Wskaż swoje nogi i polkep je)

My toes …tap, tap, tap!                    (Wskaż swoje palce u nóg i popukaj nimi w podłogę)

  1. Dziecko utrwala nazwy wskazywanych przez rodzica części ciała – rodzic wskazuje i pyta: „What’s this?”, a dziecko odpowiada – tummy itp.
  2. Dziecko rozwija kompetencje rozumienia ze słuchu- rodzic wymienia części ciała, a dziecko rysuje je na kartonie.
Skip to content