Oddziały > 0b > „Kolorowy świat”
15 kwietnia 2021 zajęcia z wychowawcą

„Kolorowy świat”

Dziecko nabywa umiejętności:

 • liczy w zakresie dziesięciu,
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej,
 • rozwija koordynację wzrokowo – słuchową,
 • rozwija umiejętności wokalne,
 • wyklaskuje rytm, ilustruje piosenkę ruchem,
 • rozwija pamięć słuchową.
 • poprawnie wypowiada słowa.

Witajcie Kochani.  Wszystkie prace, które przesłałyście do mnie , obejrzałam i jestem pod wielkim wrażeniem. Dziękuję Wam.       

Na początek dnia poćwiczymy dzielenie wyrazów na głoski.

Rodzic mówi:         dziecko odpowiada:

 • trawa t-r-a-w-a
 • listek l-i-s-t-e-k
 • motyle m-o-t-l-e
 • biedronka b-i-e-d-r-o-n-k-a
 • farba f-a-r-b-a
 • Żaneta Ż-a-n-e-t-a

I.

Karta pracy, cz. 4, nr 3.

− Obejrzyjcie pary obrazków. Wskażcie te obrazki, na których są przedstawione właściwe zachowania dzieci.

 • Zabawa z wykorzystaniem rymowanki.

Dziecko staje naprzeciwko  rodzica. Mówi tekst za rodzicem. z podziałem na sylaby, uderzając raz w swoje dłonie, raz w dłonie rodzica.

O przyrodę dbamy.

Nie łamiemy, nie śmiecimy,

kwiatków nie zrywamy.

 

II.

 1. Zabawa dydaktyczna Biedronki i matematyka.
 • Zabawa Liczymy biedronki.

Sylwety biedronek różniące się liczbą kropek i wielkością.

Rodzic  rozkłada  na  stole w szeregu sylwety biedronek różniące się liczbą kropek (dwie lub siedem) i wielkością (małe i duże).

 • Dziecko liczy sylwety (dziesięć).
 • Zabawa Tyle samo biedronek.

Duże sylwety zielonych liści, kartoniki   z liczbami.

Rodzic   rozkłada na stole duże sylwety zielonych liści, a pod nimi kartoniki z liczbami  od 1 do 10). Dziecko  umieszcza na liściach sylwety biedronek, tak aby ich liczba odpowiadała liczbie  na kartonikach  .

 • Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie dziesięciu.

Klocki, kartoniki z liczbami i znakami matematycznymi.

Dziecko bierze sobie kolejno po dziesięć klocków, które będą odpowiednikami biedronek  i układa klocki przed sobą. Rodzic  układa zadania, a dziecko ilustruje je za pomocą klocków. Np.

Nad łąką fruwały cztery biedronki (układają cztery klocki). Potem przyfrunęło jeszcze sześć (dosuwają sześć klocków). Ile biedronek fruwa teraz nad łąką?

Nad łąką fruwało dziewięć biedronek (układają dziewięć klocków). Trzy odfrunęły (odsuwają trzy klocki). Ile biedronek pozostało?

Nad łąką fruwało pięć biedronek (układają pięć klocków). Potem przyfrunęło jeszcze pięć (dosuwają pięć klocków). Ile biedronek fruwa teraz nad łąką? Układają działanie: 5 + 5 = 10.

Nad łąką fruwało osiem biedronek (układają osiem klocków). Trzy odfrunęły (odsuwają trzy klocki). Ile biedronek pozostało? Układają działanie: 8 – 3 = 5.

 • Zabawa orientacyjno-porządkowa Przewrócone biedronki.

Bębenek.

Dziecko biega , naśladując fruwające biedronki. Na głośny sygnał – uderzenie w bębenek

– kładzie  się na plecach, unosi do góry ręce i nogi. Porusza nimi wolno lub szybko, zgodnie
z rytmem wystukiwanym przez R. na bębenku, naśladując ruchy owada przewróconego na grzbiet. Jednocześnie zwraca głowę to w jedną, to w drugą stronę. Dwa głośne uderzenia w bębenek są sygnałem do ponownego biegania.

 

 1. Zabawy przy piosence Ochroń Ziemię.
 1. Mieszkamy na wielkiej kuli.

Ta kula to nasza Ziemia.

Dorośli ciągle na tej Ziemi

chcą wszystko zmieniać.

Wycinają drzewa,

śmiecą na leśnej łące,

czarny dym z kominów leci

i zasłania słońce.

 

 1. II. Gdy wszystkie na świecie dzieci

zadbają o piękno Ziemi,

to wszystko skończy się szczęśliwie,

nic się nie zmieni.

W ogromnym kosmosie

Ziemia się nie zgubi,

gdy ją każdy mały człowiek

nauczy się lubić.

 

Ref.: Ochroń Ziemię, bądź jej                      Ref.: Ochroń Ziemię…
przyjacielem.                                               

Ty i ja – jest tu dzieci wiele.

Im więcej nas, tym dla Ziemi lepszy czas. (2x)

 

 • Określanie nastroju piosenki.

Rodzic zadaje dziecku pytania:

− Co to znaczy, że mieszkamy na wielkiej kuli?

− Czym jest Ziemia? Dlaczego musimy o nią zadbać?

− Czy wszyscy dorośli są przyjaciółmi Ziemi?

− Co oznaczają słowa piosenki: W ogromnym kosmosie Ziemia się nie zgubi, gdy ją mały człowiek zacznie lubić?

 • Ćwiczenia prawidłowej wymowy.

Rodzic podaje  przykłady krótkich wypowiedzeń w nadanym przez siebie rytmie, a dziecko stara się je powtórzyć na zasadzie echa muzycznego, w różnym tempie oraz z różnym natężeniem dźwięku. Zmienia dynamikę w wypowiedzeniu, wymawiając słowa naprzemiennie: raz głośno, raz cicho. Recytuje coraz głośniej, następnie – coraz ciszej.

 

Ziemia, ziemia to nasza planeta.

Dbamy o czyste powietrze.

Nie chcemy śmieci na leśnej łące.

Precz z dymem, który zasłania słońce.

 

 • Zabawa z zastosowaniem piosenki Ochroń Ziemię.

Zwrotka I

 1. I. Mieszkamy na wielkiej kuli.  w lekkim rozkroku, rysuje w powietrzu przed sobą                                                                                                                                                                  dużą kulę

Ta kula to nasza Ziemia.                  krzyżuje dłonie na piersiach, kołysze się

(bez odrywania nóg od podłogi),

Dorośli ciągle na tej Ziemi              dziecko stojąc  najbliżej rodzica lub krzesła ,                                                                                      podchodzi

chcą wszystko zmieniać                   dziecko obiega dookoła rodzica lub krzesło

Wycinają drzewa,                            łapie się za głowę,

śmiecą na leśnej łące,                      rozkłada ręce przed sobą,

czarny dym z kominów leci             unosi ręce, wykonuje młynek przed sobą,

opuszcza ręce,

i zasłania słońce.                             wykonuje młynek przed sobą, podnosi ręce,

 

Ref.: Ochroń Ziemię i                     przechodzi w lewą stronę,

bądź jej przyjacielem.                      przechodzi w prawą stronę, i chodzi po obwodzie koła.

Ty i ja – jest tu dzieci wiele.            maszeruje po obwodzie koła,

Im więcej nas,

tym dla Ziemi lepszy czas.

Ochroń Ziemię,                               wykonuje obrót wokół siebie,

bądź jej przyjacielem.                     zatrzymuje się, krzyżują ręce na klatce piersiowej,

Ty i ja –                                           wyciąga  ręce do środka koła,

jest tu dzieci wiele.                          miarowo klaszcze,

Im więcej nas,

tym dla Ziemi lepszy czas.

 

 1. Gdy wszystkie na świecie dzieci          prawą rękę luźno opuszcza, od dołu zatacza nią koło po zewnętrznej stronie i kładzie na lewym ramieniu,

zadbają o piękno Ziemi,                   lewą ręką zatacza koła i kładzie na prawym

ramieniu,

to wszystko skończy się szczęśliwie, opuszcza ręce, unosi prawą rękę energicznie do góry (zaciśnięte pięści), trzyma blisko ciała

i opuszcza,

nic się nie zmieni.                             ręce ma opuszczone, unosi energicznie lewą

rękę (zaciśnięte pięści), trzyma blisko ciała i opuszcza,

W ogromnym kosmosie                    zatacza obiema rękami duże koło

 

Ziemia się nie zgubi,

gdy ją każdy mały człowiek.                  dziecko   maszeruje w miejscu,

nauczy się lubić.

 

Ref.: Ochroń Ziemię, bądź jej przyjacielem. Wykonuje kilka kroków w przód z równoczesnym wyrzuceniem rąk przed siebie,

 

Ty i ja –                                patrzy w prawo – prawa ręka wskazuje osobę

z boku, następnie wskazuje na siebie,

jest tu dzieci wiele.              wykonuje kilka kroków w tył,

Im więcej nas,                   wyciąga ręce przed siebie,

tym dla Ziemi lepszy czas.               Kołysze  rękami przeniesionymi nad głowy,

Ochroń Ziemię, bądź jej przyjacielem.          jeszcze raz wykonuje to samo.

Ty i ja – jest tu dzieci wiele.

Im więcej nas,

tym dla Ziemi lepszy czas.

 

 • Zabawa muzyczno-ruchowa Segregujemy śmieci.

Kartonowe skrzynki w kolorach: żółtym, zielonym, niebieskim,

bębenek.

W trzech miejscach są ustawione kartonowe skrzynki w trzech kolorach: zielonym, niebieskim, żółtym .

W rytmie bębenka dziecko wykonuje swobodny bieg między skrzynkami. Na hasło Segregacja, dziecko podbiega do wybranej  skrzynki .

Na mocne uderzenie w bębenek recytuje tekst Bożeny Formy:

 

Kolory kontenerów wszyscy dobrze znamy,

segregujemy śmieci, do nich je wrzucamy:

do żółtego butelki, szkło do zielonego,

gazety i kartony zawsze do niebieskiego.

 

Zabawy na świeżym powietrzu – według pomysłu dziecka.

 

 

III.

 • Karta pracy, cz. 4, nr 4.

− Narysujcie dom wraz z otoczeniem, w jakim chcielibyście

mieszkać.

− Rysujcie po śladzie drogi biedronki do listka.

 

Narysuj dom wraz z otoczeniem, w jakim chciałbyś mieszkać.

Rysujcie po śladzie drogi biedronki do listka.

Życzę Wam dobrej zabawy i powodzenia w pracy.

Skip to content