Oddziały > Malinki > Gwiazdy, gwiazdeczki
16 kwietnia 2021 zajęcia z wychowawcą

Gwiazdy, gwiazdeczki

1. Zabawa orientacyjno- porządkowa „Dzień i noc”
Potrzebna nam będzie sylweta słońca i księżyca.
Gdy rodzic pokazuje sylwetę słońca- dzieci poruszają się po sali w dowolny sposób. Gdy pokaże sylwetę księżyca- co jest sygnałem zbliżającej się nocy- dzieci kładą się na dywanie i przez chwilę nieruchomieją- śpią.
Potem dorosły pyta:
_ Po dniu mamy noc, a po nocy…?
– Czy to tak cały czas trwa: dzień, noc, dzień, noc…?

2. Słuchanie wiersza D. Gellner „Gwiazdka”

Gwiazdka z miną
uśmiechniętą
tupie w górze
złotą piętą.
Bez latarki
i bez świeczki
chodzą nocą
na wycieczki.
Chodzi, chodzi

Rozmowa na temat wiersza
– Co robi gwiazdka?

– Kiedy na niebie widzimy gwiazdy?

3. Ćwiczenia klasyfikacyjne
Potrzebujemy: kartonowe gwiazdy w dwóch rozmiarach: małe, duże i w trzech kolorach np. srebrne, złote, białe i trzy obręcze.
– segregowanie według wielkości
Dorosły przygotowuje dwie obręcze. Do jednej dzieci wkładają małe gwiazdki do drugiej duże.
Po posegregowaniu gwiazd dorosły wraz z dziećmi nazywa powstałe kolekcje: Tutaj są małe gwiazdy, a tutaj duże.

segregowanie według koloru
Dorosły przygotowuje trzy obręcze. Wyciąga małe gwiazdki i duże- złote, srebrne, białe i miesza je. Dziecko wkłada do pierwszej obręczy złote gwiazdki, do drugiej srebrne, a do trzeciej białe. Potem dziecko nazywa swoje kolekcje.

4. Zabawa z wykorzystaniem rymowanki „Gwiazdy na niebie”

Na nocnym niebie
Gwiazdki mrugają, mrugają               dziecko: wyciąga ręce do góry i robi piąstki,
dzieci do snu zapraszają                     przykłada piąstki do policzków, naśladuje spanie

5. Praca plastyczna „Gwiazdki na niebie”

Potrzebujemy: duży ciemno niebieskie karton, gwiazdki- małe i duże, kartki z bloku technicznego, nożyczki, klej.

Dziecko dostaje po dwie kartonowe gwiazdki małą i dużą oraz kartkę z bloku technicznego. Dziecko obrysowuje gwiazdki (w razie potrzeby pomaga dorosły), wycinają je i przyklejają na kartonie. Oglądanie prac przedstawiających niebo.

6. Oglądanie Układu Słonecznego, wykorzystujemy zasoby internetu. Czytanie ciekawostek na temat układu słonecznego.

W układzie słonecznym – film w serwisie YouTube

Skip to content