Oddziały > Biedronki > Gimnastyka – ważna sprawa
06 kwietnia 2021 zajęcia z wychowawcą

Gimnastyka – ważna sprawa

Temat tygodnia: Chciałbym zostać sportowcem.

Temat dnia: Gimnastyka – ważna sprawa.

 

  1. Zabawa rozwijająca mowę- sposób na nudę- na podstawie wiersza M. Konwackiej „Słoneczko po deszczu”.

Zatuliły kwiatki płatki,
Główki chylą do rabatki!
Kap! Kap! Kap! (dzieci powtarzają)

Deszcz ustaje- płyną chmury
Kwiaty wznoszą się do góry!
Ho! Ho! Ho! (dzieci powtarzają)

Wiatr tu pędzi na wyścigi.
Wiatr kołysze nam łodygi!
Wiu! Wiu! Wiu! (dzieci powtarzają)

Biegną dzieci tu z ochotą:
Uważajcie- takie błoto!
Hyc! Hyc! Hyc! (dzieci powtarzają)

Byle słonko nam nie zgasło-
Róbmy prędko z błota masło!
Chlap! Chlap! Chlap (dzieci powtarzają)

Teraz baczność – kroki duże
Przeskoczymy przez kałużę!
Hop! Hop! Hop! (dzieci powtarzają)

Już pogoda , słońce świeci
Maszerują w pole dzieci
Raaz-dwaa-trzyy! (Dzieci klaszczą 3 razy)

 

  1. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Gram na gitarze na pianinie także…” (link na grupie facebook Biedronki)

 

  1. Zapoznanie dzieci z wierszem J. Koczanowskiej „Gimnastyka”.

 

Gimnastyka to zabawa,
ale także ważna sprawa,
bo to sposób jest jedyny,
żeby silnym być i zwinnym.

Skłony, skoki i przysiady
trzeba ćwiczyć – nie ma rady!
To dla zdrowia i urody
niezawodne są metody.

 

Rozmowa na temat wiersza:

-Co nam daje gimnastyka?

-Co wykonujemy podczas gimnastyki?

 

  1. Ruchowa interpretacja wiersza (link na grupie facebook Biedronki)

 

  1. Rytmiczne dzielenie słów związanych ze sportem (na sylaby) – gimnastyka (gim-nas-ty-ka), skłony (skło-ny), skoki (sko-ki), przysiady (przy-sia-dy), pajacyki (pa-ja-cy-ki).

 

  1. Dopasuj (połącz linią) piłkę do sportowca. (karta pracy na grupie facebook Biedronki)
Skip to content