Oddziały > Motylki > Dbamy o las
12 kwietnia 2021 zajęcia z wychowawcą

Dbamy o las

Tematyka tygodnia: Mali strażnicy przyrody

Temat dnia;  Dbamy o las

 

Propozycja pracy z dzieckiem  na dzień 12 kwietnia 2021

  1. Oglądanie obrazków przedstawiających prawidłowe i nieprawidłowe zachowania dzieci w lesie. Opowiadanie, co się na nich dzieje. Określanie różnic między obrazkami. Kolorowanie rysunków dzieci. Oglądanie zdjęć wybranych drzew iglastych i drzew liściastych. Nazywanie ich. Porównywanie wyglądu Karta pracy, cz. 3, nr 77.
  2. Proponuję zorganizować – Teatrzyk sylwet na podstawie utworu Kłopoty leśnego krasnala.

Krasnal: Co za hałas, bolą uszy, zając z sarną musieli uciec. Czy nie wiedzą dzieci, że nie krzyczy się w lesie, nie śmieci? Trawa wszędzie wygnieciona. Tu papier, tam puszka rzucona.

Pszczoła: Nie wolno w lesie krzyczeć. Mogłaby lipa bez powodu odmówić pszczołom miodu.

Drzewa: Mogłaby osika ze strachu dostać bzika. (Wchodzą kwiatki: Mak, Konwalia, Dzwonek).

Mak: My też przyszłyśmy ze skargą na ludzi: i na tych małych, i całkiem dużych. Dzwonek: Zrywają nas i niszczą.

 Konwalia: Przecież świat byłby brzydki, gdyby nie my – kwiatki. (Pojawia się Żabka).

Żabka: Żadna żabka kąpać się nie może, bo brudna jest woda w jeziorze.

Krasnal: Dlaczego?

 Żabka: Dzieci tam śmieci wrzuciły i wodę zabrudziły.

 Krasnal: Ojejej, ojejej, co my teraz zrobimy? (Pojawiają się dzieci z koszyczkami). Dziecko 1.: Nie smuć się, krasnalu miły, nie wszystkie dzieci rozrzucają śmieci. Dziecko 2.: Zaraz wszystko posprzątamy, a śmieciarzom do lasu wejść nie damy. Dzieci razem: Kochane dzieci na całym świecie! Nie depczcie trawy, nie róbcie wrzawy. Gałęzi nie łamcie, śmieci do kosza wrzucajcie.

 Zając z sarenką: Te prośby do was zanosimy i o spełnienie ich prosimy

Rozmowa na temat teatrzyku.

  • Wypowiedzi dzieci dotyczące rozmów krasnala z mieszkańcami lasu.
  • Zwracanie uwagi na zachowania dzieci, lęki leśnych zwierząt i kwiatów oraz sposób naprawienia szkód.
  • Podkreślanie, w jaki sposób należy zachowywać się w lesie
  1. Zabawy na świeżym powietrzu.
  2. Rozmowa z dzieckiem na temat znaczenie drzew w przyrodzie – Do czego potrzebne są drzewa?

Karta pracy, cz. 3, nr 78. − Przeczytajcie tekst razem z mamą, która będzie czytać wyrazy, a wy będziecie podawać nazwy zdjęć. Poznawanie ogólnej budowy drzewa

  1. Rysowanie swojego ulubionego leśnego zwierzątka ( wszystkie prace plastyczne po powrocie, proszę dostarczyć do przedszkola)
Skip to content