Oddziały > 0a > Chronimy przyrodę
16 kwietnia 2021 zajęcia z wychowawcą

Chronimy przyrodę

Zapoznanie ze sposobem oczyszczania wody, z wykorzystaniem prostego filtra.

Szmatka flanelowa (gaza lub lignina), węgiel drzewny, żwirek, piasek, słoik z wodą, pędzle, farby, duża plastikowa butelka, nożyczki.

Dzieci brudzą wodę w słoiku, płukając w niej pędzel ubrudzony w farbie. Rodzic pokazuje sposób wykonania prostego filtra oczyszczającego wodę. Wyjaśnia dziecku, że aby woda mogła być używana przez ludzi, oczyszcza się ją i uzdatnia. Wymaga to jednak wysiłku pracujących przy tym ludzi oraz specjalnych filtrów, co pociąga za sobą duże nakłady finansowe. Podkreśla konieczność oszczędzania wody. Rodzic przecina dużą plastikową butelkę na wysokości 1/3 od jej dna. Dolna część butelki będzie stanowiła zbiornik na oczyszczoną wodę. Drugą część butelki  odwracamy szyjką do dołu, a następnie wypełniamy ją: flanelową szmatką, gazą lub ligniną, węglem drzewnym, żwirkiem, a na końcu – piaskiem. Warstwy te powinny zająć około 1/2 wysokości butelki. Do tak przygotowanego filtra dzieci wlewają brudną wodę ze słoika i obserwują jej filtrowanie. Porównują wygląd oczyszczonej wody z brudną wodą. (W ten sam sposób można oczyścić wodę przyniesioną z rzeki, stawu lub kałuży).

Burza mózgów – W jaki sposób można oszczędzać wodę?

 • Karta pracy, cz. 4, nr 6.

− Na których obrazkach przedstawiono sposoby oszczędzania wody? Wskażcie je.

− Pokolorujcie rysunki kropel wody znajdujących się wyżej na niebiesko, a znajdujących się niżej – na różowo.

Słuchanie wiersza Jolanty Kasperkowiak Mali strażnicy przyrody.

  Dziś „ekologia” – modne słowo,

 przyrodę wszyscy chcą mieć zdrową.

Jej strażnikami się ogłaszamy,

 od dziś przyrodzie my pomagamy.

Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci,

 trzeba takiemu uwagę zwrócić.

 Nie można przecież bezkarnie śmiecić.

To wiedzą nawet przedszkolne dzieci.

Nie wolno łamać gałęzi drzew,

 bo piękny płynie z nich ptasi śpiew.

A kiedy bocian wróci z podróży,

gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył.

Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić,

 po co jej dzieci mają się smucić.

 Niech barwny motyl siada na kwiatach,

żyje tak krótko, niech wolny lata.

 A zimą nakarm głodne ptaki:

 sikorki, wróble, wrony, szpaki.

 Powieś na drzewie im karmnik mały,

 będą ci wiosną za to śpiewały.

Choć ekolodzy jeszcze z nas mali,

uczyć będziemy tego wandali.

 Matka Natura nas wynagrodzi,

 jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie.

 • Rozmowa na temat wiersza.

 − Czego nie powinno się robić, żeby nie szkodzić przyrodzie?

− Co powinno się robić, aby pomóc przyrodzie?

• Rozmowa na temat: Jak dzieci mogą dbać o przyrodę

− Czego nie powinno się robić, żeby nie szkodzić przyrodzie?

 − Co powinno się robić, aby pomóc przyrodzie?

 Zabawy artykulacyjne Szelest w pyszczku.

 • Słuchanie zdań.

Suchą szosą szedł Sasza.

 Sasza z trudem szedł szosą.

 Szeleściła sucha trawa.

 Słońce szczodrze świeciło, wysuszając szosę.

Udzielanie odpowiedzi (całymi zdaniami) dotyczące zdań.

− Kto szedł suchą szosą? Jak szedł Sasza?

 − Co robiło słońce? Co robiła trawa?

• Zamienianie przez dzieci głoski sz na s i odwrotnie.

Rodzic mówi sylabę, dziecko ją powtarzają, ale zamieniają odpowiednio głoskę sz na s, np. sza – sa; sze – se; szu – su; szo – so; asz – as; esz – es; usz – us.

• Powtarzanie za rodzicem poszczególnych zdań, zwracanie uwagi na prawidłową artykulację słów z głoskami: s, sz.

 • Ponowne słuchanie zdań. Podskakiwanie w miejscu po usłyszeniu głoski s. Uderzanie dłońmi o uda po usłyszeniu głoski sz. Klaśnięcie w dłonie po usłyszeniu obu tych głosek w jednym słowie.

 • Podawanie przez dzieci przykładów nazw ubrań zawierających głoski s i sz, np.: koszula, sukienka, szelki, sandały, skarpetki, pasek, kostium, sweter, szalik, spódnica, podkoszulek, apaszka, skafander.

Wykonywanie pracy plastycznej Wesoła wilga.

 Wyprawka, karta 20, nożyczki, kredki, klej, czarna bibuła.

 • Wycinanie z karty rysunku wilgi.

 • Kolorowanie go kredkami w odpowiednich kolorach.

 • Odwrócenie obrazka wilgi na drugą stronę. Przyklejanie kulek z czarnej bibuły na skrzydłach i ogonie.

 • Nacinanie rysunku w zaznaczonych miejscach. Składanie wilgi według instrukcji. Sklejanie głowy.

Skip to content