Oddziały > Motylki > Chronimy przyrodę
16 kwietnia 2021 zajęcia z wychowawcą

Chronimy przyrodę

Tematyka tygodnia: Mali strażnicy przyrody

Temat dnia; Chronimy przyrodę

Propozycja pracy z dzieckiem  na dzień 16 kwietnia 2021

1. Wypowiedzi dzieci na temat: Komu jest potrzebna woda i dlaczego? Burza mózgów – W jaki sposób można oszczędzać wodę? Karta pracy, cz. 4, nr 6.

2. Słuchanie wiersza Jolanty Kasperkowiak Mali strażnicy przyrody.

 Rozmowa na temat: Jak dzieci mogą dbać o przyrodę?

Dziś „ekologia” – modne słowo,

przyrodę wszyscy chcą mieć zdrową.

Jej strażnikami się ogłaszamy,

 od dziś przyrodzie my pomagamy

Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci,

trzeba takiemu uwagę zwrócić.

Nie można przecież bezkarnie śmiecić.

To wiedzą nawet przedszkolne dzieci.

Nie wolno łamać gałęzi drzew,

 bo piękny płynie z nich ptasi śpiew.

A kiedy bocian wróci z podróży,

 gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył.

Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić,

po co jej dzieci mają się smucić.

Niech barwny motyl siada na kwiatach,

 żyje tak krótko, niech wolny lata.

A zimą nakarm głodne ptaki:

sikorki, wróble, wrony, szpaki.

Powieś na drzewie im karmnik mały,

 będą ci wiosną za to śpiewały.

Choć ekolodzy jeszcze z nas mali,

uczyć będziemy tego wandali.

 Matka Natura nas wynagrodzi,

jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie.

Rozmowa na temat wiersza. − Czego nie powinno się robić, żeby nie szkodzić przyrodzie? − Co powinno się robić, aby pomóc przyrodzie?

3. Zabawy artykulacyjne Szelest w pyszczku.

 Słuchanie zdań.

Suchą szosą szedł Sasza. Sasza z trudem szedł szosą. Szeleściła sucha trawa. Słońce szczodrze świeciło, wysuszając szosę.

Udzielanie odpowiedzi (całymi zdaniami) na pytania

− Kto szedł suchą szosą? Jak szedł Sasza?

 − Co robiło słońce? Co robiła trawa?

Zamienianie przez dzieci głoski sz na s i odwrotnie.

Podawanie przez dzieci przykładów nazw ubrań zawierających głoski s i sz, np.: koszula, sukienka, szelki, sandały, skarpetki, pasek, kostium, sweter, szalik, spódnica, podkoszulek, apaszka, skafander.

4. Zabawy na świeżym powietrzu

5. Układanie przez dzieci rymów do podanych słów związanych z odpadami i elementami środowiska naturalnego, np. śmieci – dzieci, puszki – okruszki, butelki – karmelki, szkło – zło, woda – uroda, kwiatki – bratki, drzewka – marchewka, rzeczka – książeczka.

Skip to content