Dyrektor Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu informuje, że na podstawie § 10r ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) w szkole podstawowej planuje się realizację  dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu logopedii. Zajęcia są adresowane do uczniów klas I – VIII i będą realizowane w okresie od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 20 grudnia 2022 r.

Aneta Dudek
Dyrektor Zespołu Szkół