W dniu 14 września 2022 r. przeprowadzone zostały zajęcia koła informatycznego, którego uczestnikami byli uczniowie kas piątych.

Podczas zajęć kształtowane były umiejętności rozumienia, analizowania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych oraz zapisu rozwiązania w postaci algorytmów w wizualnym języku programowania.

Zadaniem uczniów było opracowanie prostego programu sterującego robotem. W tym celu wykorzystano zakupione w ramach programu roboty Dash wraz z aplikacjami oraz tablety z niezbędnym oprogramowanie.

Opracowane i zapisane w aplikacji Blockly algorytmy miały przeprowadzić robota przez stworzony labirynt omijając napotkane przeszkody.

Wprowadzony element rywalizacji pomiędzy dwuosobowymi grupami uczniów, stwarzał dodatkową atrakcję i mobilizował uczestników do pracy.