W grudniu uczestnicy koło geograficzno – krajoznawczego uczyli się, jak w warunkach szkolnych można określić i zbadać składniki pogody. W tym celu wykorzystywali pomoce zakupione w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Poszczególne grupy uczniów miały ustalić nazwę przyrządu do pomiaru przydzielonego składnika pogody, opisać jego budowę ni zasadę działania, podać nazwę jednostki pomiarowej. Wykorzystano termometry do pomiaru temperatury, deszczomierz do pomiarów opadów i osadów atmosferycznych, barometr do pomiaru ciśnienia atmosferycznego, wiatromierz do pomiarów siły i kierunku wiatru.

Prezentują wyniki swoich pomiarów mogli poczuć się jak prezenter pogody w telewizji. Dowiedzieli się także, że bardziej rozbudowane i dokładniejsze tego typu urządzenia wykorzystywane m.in. przez radary meteorologiczne, satelity, przez plantatorów i rolników. Dzięki nim można precyzyjnie przewidzieć pogodę, wcześniej określić ewentualne zagrożenia oraz przygotować się do ich skutków.