Patron konkursu/olimpiady:

 1. Starostwo Powiatowe w Chełmie
 2. Kuria Metropolitarna w Lublinie
 3. Parafia Rzymsko – Katolicka w Siedliszczu

 

 Organizator  konkursu/ olimpiady:

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza

Aleksandra Bałasza 1

22-130 Siedliszcze

nr tel. (82) 569 22 13

Małgorzata Lekan-Poliszuk

 

Konkurs/olimpiada adresowany/a jest do uczniów:

szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu chełmskiego i diecezji lubelskiej

 

 Kategorie wiekowe:

 • klasy 0 – III, szkoła podstawowa
 • klasy IV – VI, szkoła podstawowa
 • klasy VII oraz II i III gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu/olimpiady:

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza

Aleksandra Bałasza 1

22-130 Siedliszcze

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu/olimpiady:

5 grudnia 2017 r.

 

Miejsce nadsyłania prac (zgłoszenia):

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu,

22 -130 Siedliszcze,

z napisem „Konkurs Papieski”

 

Termin nadsyłania prac (zgłoszenia):

30 listopada 2017

 

Cele konkursu/olimpiady:

 • popularyzowanie wiedzy o św. Janie Pawle II, jego pontyfikacie,
 • ukazanie pontyfikatu Wielkiego Polaka jako świadectwa żywej wiary i nadziei,
 • podkreślenie znaczenia wiary w historii narodu polskiego
 • inspirowanie dzieci i młodzieży do odkrywania swoich talentów
 • dostrzeganie wartości wiary i modlitwy w drodze życiowej oraz odczytywania powołania przez młodego człowieka
 • poszukiwanie autorytetów w świętych przez młodych ludzi

  

Zasady uczestnictwa:

 • Prace literackie należy przesłać wydrukowane na formacie A – 4 w objętości nie przekraczającej 2 stron znormalizowanego maszynopisu (Times New Roman, czcionka 12);
 • Udział w konkursie jest dobrowolny. Uczestnicy przyjeżdżają i przysyłają prace na własny koszt;
 • Laureaci otrzymują dyplomy uczestnictwa oraz nagrody, wyróżnieni dyplomy, opiekunowie- zaświadczenia;
 • Organizatorzy zapewniają nagrody, dyplomy, poczęstunek dla uczestników konkursu.
 • Prace tylko indywidualne oraz samodzielne! Zawierające opis imię i nazwisko autora, opiekuna oraz telefon szkoły.

 

 Regulamin:

 1. Konkurs składa się z trzech niezależnych części: plastycznej, literackiej i fotograficznej
 2. konkursy oceniane będą w obrębie grup wiekowych:
 • klasy 0 – III, szkoła podstawowa
 • klasy IV – VI, szkoła podstawowa
 • klasy VII oraz II i III gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.

 

 Kategoria

 prace literackie:

Szkoła podstawowa- klasy IV- VI:

  „Bóg dał mi talent, wykorzystam go” – opowiadanie

Kl VII oraz II i III kl gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne:

„Trudne wybory życiowe Karola Wojtyły i Adama Chmielowskiego – artysta czy duchowny? – artykuł  (maksymalnie 2 strony,  Times New Roman, czcionka 12).

 

 Kategoria

 prace plastyczne:

Szkoła podstawowa- klasy 0- III:

„W szkole spotykam się z Bogiem”– format A- 4, A- 3, techniki barwne malarskie i rysunkowe

 

Szkoła podstawowa- klasy IV- VI:

„Jestem młodym artystą – Bóg nade mną czuwa”- format A- 4, A- 3, techniki barwne malarskie i rysunkowe

 

Kl VII oraz II i III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne:

„Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane”  ( Mt 25,29)  – plakat , format A- 2, techniki dowolne, również mieszane

 

 

Kategoria Fotografia

Kl VII oraz II i III kl gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne:

„ Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje tam ja jestem pośród nich”– reportaż z wydarzenia o charakterze religijnym, zestaw do 5 zdjęć w formacie .JPEG w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD o jak najlepszej rozdzielczości