30 maja 2019 r. do Kumowej Doliny

 zaproszono laureatów i opiekunów na podsumowanie

XIII edycji Okręgowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży

pod hasłem „Dziedzictwo Natury”.

Honorowy patronat nad konkursem objęła Pani Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty.

 Patronat medialny nad konkursem tradycyjnie objął „Nowy Tydzień” –tygodnik lokalny.

Komisja konkursowa oceniła prace nadesłano na Konkurs z trzech okręgów: chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego. Zgodnie z regulaminem konkursu prace oceniano w czterech kategoriach wiekowych.

W kategorii klasy IV-VI SP tytuł Laureata otrzymali nasi uczniowie:

Malwina Wnuk

Jakub Humieniuk

W kategorii Gimnazjum tytuł Laureatki otrzymały nasze uczennice:

Noemi Michalska

Patrycja Świętowicz

prace powstały pod kierunkiem pani Renaty Boguszewskiej

Podczas podsumowania konkursu zorganizowano sportowy pokaz strzelecki do rzutków na osi

i na okręgu w wykonaniu Pawła Piętaka i Jacka Pciona.

 Organizatorzy zadbali również o miłą atmosferę podsumowania konkursu dzięki przepysznym lodom i kiełbaskom z tradycyjnego ogniska dla wszystkich uczestników.

Już w tym roku organizatorzy zapraszają na kolejną edycję konkursu pod hasłem „Kalendarz Natury”.