Grafika z napisem ogłoszenie

Listy dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego w Siedliszczu na rok szkolny 2021/2022 wywieszone są w łączniku budynku przedszkola i szkoły

Rodzice powinni złożyć potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola do dnia 30.04.2021r.