28 maja 2020 roku odbył się konkurs wiedzowy – „Moja mała ojczyzna w czasie
wojny i okupacji”. Jego celem była popularyzacja wiedzy o „małej ojczyźnie”. Konkurs odbył
się za pośrednictwem platformy classroom. Wzięło w nim udział 14 osób. Uczniowie
zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy.
Wyniki konkursu wiedzowego – „Moja mała ojczyzna w czasie wojny i okupacji”
Miejsce I – Maksymilian Klin kl VII B
Wyróżnienia – Kinga Denis kl IV
Kinga Piotrowska kl IV
Antoni Poliszuk kl IV
Adrianna Pisarczyk kl VIII C

Równolegle z rozstrzygnięciem konkursu wiedzowego nastąpiło rozstrzygnięcie
konkursu na prezentację multimedialną. Komisja konkursowa wyróżniła następujących
uczniów:
Miejsce I – Szymon Pogrebniak Kl V C
Miejsce II – Martyna Dziewulska Kl VIII A
Elwira Żelechowska Kl VIII A
Miejsce III – Oliwia Poliszuk KL VIii A
Katarzyna Karwat KL VI A

Gratulujemy!

https://drive.google.com/drive/folders/1-8vcRBvyqoFdvBSCge7KjInipquiwVIk?usp=sharing