Wieloletnią tradycją naszej szkoły są wyjazdy do Państwowego Muzeum na Majdanku. W tym roku ta niezwykła lekcja historii odbyła się w dniu 19 października. Wzięli w niej udział uczniowie klasy VIIIb i VIIIc. Celem wyjazdu było zapoznanie  z okupacją niemiecką na Lubelszczyźnie, losami więźniów oraz historią obozu koncentracyjnego na Majdanku.

Zwiedzanie byłego obozu koncentracyjnego poprzedziły zajęcia w oparciu o tekst źródłowy: Komiks „Chleb Wolnościowy” – „Bo chleb to było bogactwo” – historia obozu opowiedziana rysunkiem. Komiks został wydany przez Państwowe Muzeum na Majdanku z okazji 75-lecia istnienia muzeum. Oparty jest na relacjach byłych więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu, stworzony przez uznanego artystę Pawła Piechnika. Komiks stanowi zbiór graficznych opowieści o losach jedenastu więźniów Konzentrationslager Lublin. 

Uczniowie podzieleni na sześcioosobowe zespoły pracowali według otrzymanych zagadnień w oparciu o poszczególne rozdziały komiksu. Przygotowali m.in. informacje o pracy na terenie obozu, warunkach życia, eksterminacji ludności żydowskiej. W trakcie zwiedzania poszczególne grupy dzieliły się samodzielnie zdobytą wiedzą z kolegami uzupełniając informacje pani przewodniczki..

Zwiedzanie zaczęliśmy od Pomnika Walki i Męczeństwa narodu polskiego i innych narodów. Spod pomnika udaliśmy się na ścisły teren obozu. Pani przewodnik przeprowadziła nas trasą pokonywaną niegdyś przez więźniów obozu. Od bramy głównej przeszliśmy przez łaźnie i komory gazowe, aż na pole III, gdzie mieliśmy okazję zwiedzić baraki obozowe i poznać warunki życia więźniów.  Na koniec zobaczyliśmy również krematorium i Mauzoleum, gdzie znajdują się prochy pomordowanych. Słowa umieszczone na pomniku ,,Los Nasz dla Was przestrogą’’ pobudziły wszystkich do głębokiej refleksji.

Wizyta w Państwowym Muzeum na Majdanku była wspaniałą i wyjątkową lekcją historii. Dzięki niej uczniowie zapoznali się z cierpieniem więźniów przebywających na terenie obozu KL Lublin podczas II wojny światowej. Pojawiła się również refleksja nad człowiekiem i tym do czego jest zdolny. Pozwoliło to niewątpliwie docenić fakt, że żyjemy w wolnym kraju.

Uczniowie zwiedzający Państwowe Muzeum na Majdanku