Wydarzenia w roku szkolnym 2019/2020

ROZKŁAD PRZYWOZÓW r. szk. 2021/22

27 sierpnia 2021

GODZ. odjazdu spod szkołyKIERUNEKKLASYKIEROWCA/
OPIEKUN
6:20 Stasin Dolny (koło p. Parysza), Stare Chojno, Chojno Nowe (koło p. Borowca), Chojno Nowe (zatoczka), Wojciechów, Chojno Nowe (Lewiatan, Kanie), Lipówki (k. p. Osypowicz), AnusinStasin Dolny, Krowica0, IV - VIIIp. M. Szajc,  p. Z. Wojtan
6:20 Wola Korybutowa Kolonia, Borowo, IV - VIIIp. B. Kowalczyk,  p. A. Iwaniuk
6:20 Majdan  Zahorodyński (k. p. Jędruszaka), WTZ, Zalew, Wola Korybutowa II (k. sołtysa), (k. p. Poliszuka), (k. p. Rachańczyka), Wola TartakIV - VIIIp. A. Kłos, p. B. Krzysiak
6:20Bezek Dębiński skrzyż., Lechówka, Kamionka, Kamionka (wieża), Marynin, CPNIV – VIII i kl. 0p. M. Kocot,  p. D. Żmuda
7:00 Kulik (Terenin), Kulik (kaplica), (OSP), (koło p. Czmudy), Dobromyśl, Janowica p. M. Szajc, p. Z. Wojtan
6:55Majdan Zah. Wola Korybutowa II, Wola Korybutowa Kolonia,
Wola
 Tartak,  Borowo,
Kl. 0p. B. Kowalczyk, p. A. Iwaniuk
6:55 Romanówka, Chojeniec (zatoczka koło p. Misterka), Chojeniec (poprzeczka k. p. Pastuszaka), (k. p. Gruszki), Gliny, skrzyżowanie k. ParyszaIV – VIII i kl. 0p. A. Kłos, p. B. Krzysiak
6:55 Bezek RSP, Korea, Bezek skrzyżowanie,
k. p. Trzcińskiej, Mogilnica (k. p. Adach), Mogilnica (szkoła), Brzeziny,
IV – VIII i kl. 0p. M. Kocot, p. D. Żmuda
7:35 Stasin Dolny (koło p. Parysza), Stare Chojno, Chojno Nowe (koło p. Borowiec), Chojno Nowe (zatoczka), Chojno Nowe (szkoła), Wojciechów, Chojno Nowe (Lewiatan, Kanie), Anusin,  Stasin DolnyKl. I – IIIp. M. Szajc, p. Z. Wojtan
7:35 Chojeniec, Gliny, skrzyżowanie k. ParyszaKl. I – IIIp. B. Kowalczyk, p. A. Iwaniuk
7:35 Majdan  Zahorodyński (k. p. Jędruszaka), WTZ, Zalew, Wola Korybutowa II (k. sołtysa), (k. p. Poliszuka), (k. p. Rachańczyka), Wola TartakKl. I – IIIp. A. Kłos,
p. J. Poliszuk
7:35CPN, Marynin, Kamionka (wieża), Kamionka, Lechówka, Bezek Dębiński skrzyż., Bezek RSP, Bezek skrzyżowanie,
k. p. Trzcińskiej, Mogilnica (k. p. Adach), Mogilnica (szkoła), Brzeziny,
Kl. I – IIIp. M. Kocot, p. D. Żmuda
9:50Borowo, Chojeniec, Gliny, Siedliszcze p. A. Kłos p. A. Iwaniuk
9:50Chojno Nowe (Kanie), Anusin, Stasin Dolny, Krowica p. B. Kowalczyk p. Z. Wojtan

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

27 sierpnia 2021

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Z radością zapraszamy na rozpoczęcie  nowego roku szkolny 2021/2022.

Ze względu na ograniczenia związane z trwającą pandemią, prosimy o to, aby dziecku z klas I i IV towarzyszył tylko 1 rodzic/ opiekun.

W pozostałych klasach uczniowie powinni wchodzić do szkoły bez rodzica/ opiekuna, wychowawcy będą oczekiwali na uczniów przy wyznaczonym wejściu. Wyjątek stanowią uczniowie niepełnosprawni lub nowoprzyjęci do szkoły.

Przypominamy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego, czyli zakrywaniu ust i nosa maseczką ochronną w częściach wspólnych w budynku, zachowaniu dystansu oraz dezynfekcji rąk po wejściu do budynku szkoły.

Przebieg inauguracji:

  1. godzina 8,00 - Msza św. w kościele parafialnym
  2. godzina 9,00 – krótkie spotkanie w amfiteatrze przy Zespole Szkół w Siedliszczu
  3. godzina 9,40 – spotkania z wychowawcami według harmonogramu:
klasa sala/ numer wejście wychowawca
sześciolatki28-29od strony parkingup. Anna Toporowska p. Teresa Świeczak p. Beata Gałka
Ia, b, csala gimnastycznaod strony boiskap. Anna Gołębiowska p. Małgorzata Mazurek p. Renata Krysa
IIa36bod strony parkingup. Monika Gałka
IIb35bod strony parkingup. Grażyna Wojtkiewicz
IIcświetlica szkolnagłówne wejściep. Bożena Stebnicka
IIIa11od strony parkingup. Danuta Lackowska
IIIb19przez szatnię głównąp. Beata Krzysiak
IIIc12od strony parkingup. Anna Zduńczuk – Pękala
IV a, b, c,sala gimnastycznaod strony boiskap. Urszula Pawlak p. Izabela Okoń p. Mariusz Kowiński
Va48przez szatnię głównąp. Monika Sokołowska
Vb44przez szatnię głównąp. Renata Wnuk
Vc36przez szatnię głównąp. Patrycja Ważny
VI24przez szatnię głównąp. Małgorzata Posturzyńska
VIIa25główne wejściep. Anna Kania
VIIb33główne wejściep. Joanna Śliwińska
VIIc22bgłówne wejściep. Aneta Banaszak
VIIIa52główne wejściep. Ireneusz Boguszewski
VIIIb50główne wejściep. Krzysztof Dyszewski
VIIIc29główne wejściep. Joanna Żołnacz
VIIId42główne wejściep. Piotr Branewski
VIIIe21główne wejściep. Sylwia Żołnacz

Przed rozpoczęciem roku szkolnego zachęcamy wszystkich uczniów i rodziców do zapoznania się Wytycznymi MEiN, MZ i GIS.

Szczepienia uczniów od 12. roku życia – materiały informacyjne

27 sierpnia 2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotowało zestaw materiałów informacyjnych dotyczących szczepień uczniów od 12. roku życia.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Egzaminy poprawkowe

4 sierpnia 2021

Egzaminy poprawkowe odbędą się dn. 25 sierpnia 2021r.

J. polski - godzina 9:00

matematyka - godzina 10:30

Podręczniki do religii – 2021/2022

2 lipca 2021

Klasa 0 – „Jezus moim przyjacielem” (wydawnictwo: GAUDIUM)

Klasa I – „Bóg naszym Ojcem” – cz. 1 i cz. 2 (wydawnictwo: GAUDIUM)

Klasa II – „Bóg daje na m Jezusa” – cz. 1 i cz. 2 (wydawnictwo: GAUDIUM)

Klasa III – „Przyjmujemy Pana Jezusa” – podręcznik (wydawnictwo: GAUDIUM)

Klasa IV – „Jestem chrześcijaninem” – podręcznik + karty pracy (wydawnictwo: GAUDIUM)

Klasa V – „Bóg poszukuje człowieka” – podręcznik (wydawnictwo: GAUDIUM)

Klasa VI – „Wierzę w kościół” – podręcznik (wydawnictwo: GAUDIUM)

Klasa VII – „Spotyka Twoje słowo” – podręcznik (wydawnictwo: GAUDIUM)

Klasa VIII – „Z Tobą idę przez życie” – podręcznik (wydawnictwo: GAUDIUM)

Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

30 czerwca 2021

Informujemy, że od dnia 9 lipca 2021 r. w godzinach 8,00 – 15,00 w sekretariacie szkoły uczniowie klas ósmych będą mogli odebrać zaświadczenie z wynikami egzaminu.

Przed nami wakacje!

30 czerwca 2021

Drodzy, Uczniowie, Rodzice!

Za nami kolejny trudny i nietypowy rok pracy. Utrzymujący się stan zagrożenia życia i zdrowia wpływał nie tylko na życie prywatne, ale także na sposób nauki.

Dzięki zaangażowaniu i współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli, otwartości na nowe wyzwania i zdobywanie umiejętności udało się zakończyć rok szkolny z sukcesem na miarę indywidualnych możliwości.

Gratuluję uczniom promocji do klas programowo wyższych. Gratuluję sukcesów w konkursach, olimpiadach, podejmowanych działań i otwartości na potrzeby innych.

Absolwentom szkoły życzę sukcesów w wybranych szkołach ponadpodstawowych. Wykorzystajcie w pełni zdobyte doświadczenie, wiedzę i umiejętności. Rozwijajcie swoje zdolności i pasje. Pielęgnujcie przyjaźnie nawiązane w szkole podstawowej. Bądźcie wrażliwi na potrzeby innych. Przekazujcie wartości, które kształtowaliśmy w Was przez osiem lat pobytu w szkole.

Dziękuję Rodzicom za  trud i zaangażowanie w naukę zdalną swoich dzieci. Za współpracę, zrozumienie i wsparcie, jakie otrzymywaliśmy w tym trudnym dla wszystkich roku.

Dzięki wsparciu organu prowadzącego, pozyskaniu nowoczesnego sprzętu i wypożyczeniu go,  nauka zdalna okazała się  łatwiejsza dla wielu uczniów naszej szkoły.

Dziękuję Radnym i Pracownikom Gminy Siedliszcze za zrozumienie potrzeb placówki i współpracę.

Słowa podziękowania na ręce Pani Wicedyrektor składam wszystkim nauczycielom. Osiągnięcia uczniów, są Waszym sukcesem. Państwa zaangażowanie i trud włożony w poznawanie nowych technologii i narzędzi, współpraca i dzielenie się umiejętnościami pozwoliły uczniom na opanowanie treści nauczania.

Pracownikom obsługi i administracji dziękuję, za dbałość o odpowiednie warunki higieniczne przestrzeganie reżimu sanitarnego i rzetelność wykonywania swoich obowiązków. Dzięki Waszemu zaangażowaniu nie odnotowaliśmy na terenie przedszkola i szkoły ogniska zakażenia coronawirusem.

Kochani Uczniowie!

Wakacje, to piękny czas swobodnej zabawy i wypoczynku. W chwilach swobody nie zapominajcie o zasadach bezpieczeństwa, dbajcie o siebie i o innych, stosujcie się do  przyjętych norm, unikajcie zagrożenia, korzystajcie z kąpieli rozważnie i z umiarem. Niech ten czas doda Wam sił i energii na kolejne dziesięć miesięcy nauki!

Życzę wszystkim udanych wakacji i do zobaczenia we wrześniu!

Dyrektor Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza

w  Siedliszczu

Aneta Dudek

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

24 czerwca 2021

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Siedliszczu odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 r. z podziałem na grupy wiekowe, zgodnie z następującym harmonogramem:

Klasy I – III

- godzina 8,00 ogólne spotkanie uczniów, nauczycieli w sali gimnastycznej

- godzina 8,30 spotkania uczniów z wychowawcami i rozdanie świadectw w salach

Ia – sala nr 35b

Ib – sala nr 36b

Ic – sala nr 22

IIa – sala nr 10

IIb – sala nr 19

IIc – sala nr 11

IIIa – sala nr 29

IIIb – sala nr 36

IIIc – sala nr 12

Klasy IV – VIII

- godzina 10,30 ogólne spotkanie uczniów, nauczycieli w sali gimnastycznej

- godzina 11,00 spotkania uczniów z wychowawcami i rozdanie świadectw w salach

IVa – sala nr 37

IVb – sala nr 44

IVc – sala nr 36

V – sala nr 24

Via – sala nr 48

VIb – sala nr 33

VIc – sala nr 22b

VIIa – slaa nr 52

VIIb – sala nr 50

VIIc – sala nr 29

VIId – sala nr 42

VIIe – sala nr 21

VIIIa – sala nr 22

VIIIb – sala nr 25

Ze względu na wymogi reżimu sanitarnego prosimy o zakrywanie ust i nosa na terenie szkoły i przestrzeganie dystansu społecznego oraz ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa.

Dyrektor Zespołu Szkół w Siedliszczu
                        Aneta Dudek

Powiatowy Konkurs Mitologiczny pt. ,,Odyseusz i inni”

23 czerwca 2021

Nasi uczniowie: Weronika Remiś i Daniel Różański z kl. VI b okazali się znawcami mitologii greckiej i zostali wyróżnieni w XX Powiatowym Konkursie
Mitologicznym pt. ,,Odyseusz i inni”. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu literackich sukcesów.

Gratulujemy Emilce Siedleckiej – laureatce Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Piękno Dziecka”

18 czerwca 2021

Gratulujemy Emilce Siedleckiej – laureatce Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Piękno Dziecka”

Emilia otrzymała nagrodę

w I edycji konkursu zatytułowanej „Opowiem Ci o radości”.

Konkurs został zorganizowany pod egidą Rzecznika Praw Dziecka, Lubelskiej Kurator Oświaty, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie, Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie i Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie.

Nasza artystka otrzymała nagrodę Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie

Emilce gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

na niwie sztuki.

Siedliszcze, 17 czerwca 2021.

Pomagajmy Fundacji Centaurus ratować konie !!!

14 czerwca 2021

www. centaurus.org.pl

    Od wielu lat nasza biblioteka wychodzi z inicjatywą zbierania funduszu dla Fundacji Centaurus. W tym roku szkolnym również  zorganizowaliśmy taką zbiórkę. Wszystkich Darczyńców zapraszamy do biblioteki szkolnej gdzie znajduje się puszka dla w/w fundacji.

O Fundacji

   Fundacja Centaurus działa w imieniu zwierząt od 2006 roku. Jest międzynarodową organizacją non profit, która koncentruje swoje działania i projekty wkoło dobroczynności wobec zwierząt w wielu aspektach. Stado ponad 1300 ocalonych koni, 50 osiołków, paręset psów, liczne zwierzęta gospodarskie i domowe to zasługa 400 000 Darczyńców z całego świata, którzy zaangażowali się w działalność organizacji. Zwierzęcy Folwark w Szczedrzykowicach (koło Legnicy) nabyty przez Centaurusa w 2012 roku stanowi obecnie największy azyl dla koni w Europie, gdzie otoczonych opieką jest około 800 kopytnych i innych zwierząt. Ponadto pod Sobótką znajduje się ośrodek rehabilitacyjny i adopcyjny dla psów. Fundacja jest niezależna politycznie i religijnie. Działalność realizowana jest wyłącznie dzięki wsparciu i darowiznom od osób prywatnych, firm i instytucji. Liczne projekty tematyczne przynoszą dochód, który w całości przeznaczony jest na realizację celów statutowych oraz utrzymanie zwierząt na Folwarku a także regularne wsparcie dla innych organizacji pro zwierzęcych. https://centaurus.org.pl/fundacja/

Jak można jeszcze pomóc ?

Adopcje realne

   Jeśli jesteś zainteresowany adopcją realną, doskonale trafiłeś! Zapewne masz ogromne serce dla zwierząt, w szczególności koni chciałbyś wybrać Przyjaciela na resztę życia.

Adopcje wirtualne

  Pod skrzydłami Fundacji Centaurus znajduje się koło 800 koni, które z różnych względów nie mogą zostać adoptowane realnie. Zazwyczaj powodem jest wiek, choroba lub trudny charakter (zazwyczaj wynik doświadczeń). Właśnie dla takich mieszkańców folwarku powstał program “adopcji wirtualnych”.

    Nie masz możliwości zabrania konia do siebie, ale zawsze marzyłeś aby być opiekunem przepięknego kopytnego przyjaciela.


Zostań Wirtualnym Opiekunem.

   Ponadto, że wraz z nami będziesz każdego dnia roztaczał opiekę nad Twoim Pupilem zadbamy również, abyś stał się częścią jego życia. Jako Wirtualny Opiekun regularnie otrzymujesz zdjęcia i ciekawostki o swoim wybrańcu, możesz go odwiedzać, nadać mu nowe imię czy ubrać go w wybraną derkę i kantar, a przy pełnej adopcji możesz powiesić tabliczkę na boksie z Twoim zdjęciem lub reklamą firmy.

https://centaurus.org.pl/adopcje-wirtualne/

Przekaż Darowiznę

   Możesz wesprzeć nasze działania poprzez jednorazowe dokonanie darowizny.
Jeśli chcesz wesprzeć konkretnego zwierzaka lub konkretny cel jaki zrealizujemy wraz z Tobą, prosimy określ ten cel w tytule wpłaty.

Jeśli chcesz szybko otrzymać informację o finale projektu lub akcji, dołącz w tytule przelewu swój numer telefonu lub adres e-mail.

Numery kont bankowych Fundacji centairus

Fundacja Centaurus
ul. Wałbrzyska 6-8
52-314Wrocław

PKO BP 15 1020 5226 0000 6002 0220 0350
Dla wpłat zza granicy
Swift/Bic: BPKOPLPW
IBAN: PL15102052260000600202200350
Adres banku:
PKO BP Odział I we Wrocławiu
ul. Wita Stwosza 33/35
50-901 Wrocław

Dla wpłat zza granicy i wpłat stałych (Raiffeisen Bank):
PL36 1750 1064 0000 0000 2257 6747 (wpłaty w PLN)
PL17 1750 1064 0000 0000 2257 6798 (wpłaty w EUR)

Konto Klubu Centaurusa
13 1020 5226 0000 6302 0398 3293

Dzień Ziemi

14 czerwca 2021

Dzień Ziemi to najważniejsze, najbardziej znane i najhuczniej obchodzone ze świąt ekologicznych.

W tym roku uczniowie klas I – III celebrowali je w inny sposób niż dotychczas. W przeddzień otrzymali list od Ziemi. Nasza planeta zaprosiła dzieci by wyszły z domu do lasu, na łąkę, do parku, albo chociaż na poszukiwanie przyrody w zasięgu wzroku, żeby poświęciły czas na bycie z Przyrodą, na refleksję, jak ona jest dla nas ważna, ale i jak jest fascynująca, piękna, ciekawa...

Pomocą w odkrywaniu uroków najbliższego środowiska były różnorodne zadania, np. poszukiwanie przyrody w nietypowych miejscach, znalezienie rośliny, której kształt przypomina literę, wykonanie przyrodniczego obrazu, ułożenie dowolnej kompozycji z materiału przyrodniczego, czy wreszcie ,,bingo przyrodnicze” – atrakcyjna zabawa dla całej rodziny.

Dzieci podjęły wyzwania, a ,,tropienie” przyrody zaowocowało wykonaniem wielu pięknych zdjęć.

Najaktywniejszymi tropicielami okazali się: