Dzieci słuchająopowieści przewodnika przed budynkiem muzeum

Dnia 25 maja byliśmy na wycieczce w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Głównym celem wycieczki było przybliżenie  wyglądu dawnej wsi, zapoznanie z jej architekturą, kulturą oraz z obrazem życia codziennego w chałupie i gospodarstwie.  Prowadząca lekcję muzealną wprowadziła nas w klimat dawnych czasów, zapoznała nas z  elementami wyposażenia domu mieszkalnego np. łóżko z wysuwaną szufladą, ławy, stoły, krzesła, garnki i misy. Podkreślała, że budynki znajdujące się na terenie skansenu są autentyczne, sprowadzone do muzeum z pobliskich miejscowości i z każdym z nich związana jest historia życia konkretnej rodziny. Pokazała nam również budynek, który pochodzi z Siedliszcza. Największy entuzjazm wzbudziły  gospodarskie zwierzęta, które spotkaliśmy: konie, kury, kozy, króliki.  Lekcję zakończyło zwiedzanie dworu i spacer po parku dworskim.