Na początku września roku szkolnego 2020/2021 odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Drogą głosowania opiekunami SU zostały p. Aneta Banaszak, p. Patrycja Ważny oraz p. Sylwia Żołnacz, natomiast przedstawicielami SU wśród uczniów zostali:
Przewodniczący: Bartłomiej Pilszak klasa VIIe
Z-ca przewodniczącego: Marita Wojcieszek zklasa VIIc
Skarbnik: Weronika Remiś klasa VIb

Tablica z wynikami głosowania na Samorząd Szkolny