W dniu 12.03.2019r. Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu odwiedzili przedstawiciele Koła Łowieckiego ,,Szóstak” w Lublinie i w ramach współpracy przekazali uczniom 15 budek lęgowych dla ptaków.     

      Celem projektu jest zainteresowanie uczniów przyrodą – życiem i cyklem rozwojowym ptaków. Rodzice dzieci chętnych do udziału w programie podpisali deklarację pomocy w zakładaniu budek oraz rejestracji fotograficznej zasiedlania lęgowisk i umieszczania zdjęć na stronie szkoły.

Opiekunami projektu są nauczyciele uczący przyrody w klasach czwartych: p. Beata Krzysiak, p. Joanna Śliwińska oraz p. Aneta Banaszak.