Grupowe spotkanie ze strażakiem

30 maja do klas edukacji wczesnoszkolnej z naszej szkoły zawitał specjalny gość, funkcjonariusz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie i druhem Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliszczu, p. Krzysztof Gałka.

P. Krzysio w ciekawy sposób przybliżył uczniom specyfikę pracy strażaka, jednocześnie prezentując strój i podręczny sprzęt.

W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, że praca strażaka nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy podczas wypadków samochodowych, klęsk żywiołowych i innych niebezpiecznych akcji.

Strażak zapoznał uczestników spotkania z sytuacjami, w których należy powiadomić straż pożarną, z zasadami prawidłowego zachowania się podczas pożaru oraz przypomniał numery alarmowe do straży, policji i na pogotowie.

Dzieci z bliska mogły podziwiać oraz wziąć do ręki sprzęt strażacki tj. hełm, odzież, butlę z powietrzem czy kamerę termowizyjną. Szczególną atrakcją była właśnie możliwość założenia hełmu oraz spojrzenia przez kamerę termowizyjną.

Wizyta strażaka poszerzyła i utrwaliła wiedzę uczniów w zakresie bezpieczeństwa, zaprezentowała zawód strażaka z bliska oraz zachęciła najmłodszych do służby w straży pożarnej w przyszłości.

Bardzo dziękujemy naszemu gościowi za poświęcony nam czas i życzymy bezpiecznej służby oraz zawsze szczęśliwych powrotów z akcji!