[one_third][/one_third]

[two_third_last]

13 lutego 2017 r. w Lublinie odbył się etap wojewódzki Konkursu Kuratoryjnego z języka angielskiego. Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Blisko 200 gimnazjalistów z całego województwa lubelskiego przystąpiło do rywalizacji na etapie wojewódzkim, zaś tylko około 60 uzyskało tytuł „Laureata”. Uczeń naszego gimnazjum – Emil Kosz  osiągnął  wymaganą ilość punktów (część pisemna – 80%,część ustna 20%),  co zapewniło mu tytuł: „Laureata”. Emil wykazał się znajomością struktur leksykalno – gramatycznych, ale również doskonale opanował umiejętności językowe, słowotwórcze,  posiadając przy tym olbrzymią wiedzę na temat kultury i tradycji państw anglojęzycznych. Dzięki temu sukcesowi Emil jest zwolniony z egzaminu gimnazjalnego z części językowej.[/two_third_last]

Zapisz