A – Nauczyciele i pracownicy szkoły

B – Klasy IV-VIII oraz klasa IIb

C – Klasy „0” oraz Edukacja wczesnoszkolna

D – Umówione spotkania z pedagogiem lub psychologiem