23 listopada w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty przyrodnicze z Motylarnią Lublin.
Dzieci ze wszystkich grup wiekowych: poznały fazy rozwoju motyla, dowiedziały się wielu ciekawostek
o różnych gatunkach motyli. Poprzez bliski kontakt poznały piękne motyle egzotyczne. Było też małe
laboratorium, a w nim ciekawe obserwacje przyrodnicze z użyciem lup i mikroskopów. Nie zabrakło
również świetnej zabawy z nagrodami.
Na zakończenie, każdy samodzielnie ozdobił własny magnez w kształcie motyla.