10 listopada 2016 roku uczniowie klas drugich gimnazjum udali się na wycieczkę edukacyjną do Warszawy. 50. uczniów z Siedliszcza pod opieką nauczycieli (E. Konik, A. Banaszak, J. Śliwińska, J. Nowakowska) zwiedzało z przewodnikiem miejsca związane z lekturą „Kamienie na szaniec” i jej bohaterami. Młodzież poznała historię stolicy i przebieg powstania warszawskiego. Podczas „lekcji poza szkolną ławką” odwiedzili: L.O. Batorego – szkołę Alka, Rudego, Zośki i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego; Aleję Szucha 25 – Mauzoleum Walki i Męczeństwa; Pawiak; Muzeum Powstania Warszawskiego; Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie zapalili znicze na grobach Aleksandra Kamińskiego, Alka, Rudego i Zośki.

Wycieczka była niezwykle udana, uczniowie z zainteresowaniem zwiedzali miejsca znane im ze stronic lektury, żywo komentowali poznane fanty historyczne. Młodzież zdała na piątkę egzamin, zaprezentowali piękną postawę obywatelską i patriotyczną.