Wieloletnią tradycją naszego gimnazjum są wyjazdy  klas trzecich do Państwowego Muzeum na Majdanku organizowane przez nauczycieli historii we współpracy z  wychowawcami .

       Dla uczczenia 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej   15 września 2016 roku    48 uczniów klasy  III a, III b i III c uczestniczyło w niezwykłej lekcji historii. Jej celem było zapoznanie  z okupacja niemiecką na Lubelszczyźnie, losami więźniów oraz historią obozu koncentracyjnego na Majdanku.

    W tym roku zwiedzanie poprzedziły zajęcia dydaktyczne w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Świat za drutami”. Uczniowie podzieleni na dwuosobowe zespoły  pracowali  według otrzymanych zagadnień w oparciu o nagrania wspomnień byłych więźniów obozu na Majdanku. W trakcie zwiedzania poszczególne grupy dzieliły się samodzielnie zdobytą wiedzą z kolegami uzupełniając informacje pań przewodniczek.

    Zwiedzanie w dwu grupach zaczęliśmy od Pomnika Walki i Męczeństwa narodu polskiego i innych narodów. Spod pomnika udaliśmy się na ścisły teren obozu. Mijaliśmy wieże strażnicze, ,,Plac Róż ”i budynek łaźni, z której  więźniów pędzono do komór gazowych.

Przemierzając ścieżkę historyczną mijaliśmy szereg drewnianych budynków, w których były dawne warsztaty, magazyny i baraki więźniów. W części z nich obecnie urządzona jest wystawa ,, Majdanek’’, która prezentuje fotografie więźniów, SS- manów, relikty obozowe i dokumenty. Ogromne emocje u uczniów wzbudziły niezliczone ilości butów, zwłaszcza dziecięcych w jednym  z baraków oraz budynek krematorium. Ostatnim punktem naszego zwiedzania było Mauzoleum, gdzie znajdują się prochy pomordowanych. Słowa umieszczone na pomniku ,,Los Nasz dla Was przestrogą’’ pobudziły wszystkich do głębokiej refleksji.

     Coroczna wycieczka do Muzeum na Majdanku   dla kolejnych roczników uczniów jest niezapomnianą lekcja historii. Uczniowie są zawsze poruszeni tym  miejscem, dzielą się wrażeniami, dyskutują w drodze powrotnej.  Zdobyta   wiedza w niecodzienny sposób, poprzez zwiedzanie ważnych miejsc związanych z historią dłużej zostanie w naszej pamięci.