24 czerwca zakończyła się kolejna, wspólna szkolna przygoda. Zanim się pożegnaliśmy, wzięliśmy udział w Mszy świętej, a następnie obejrzeliśmy część artystyczną przygotowaną przez uczniów klas II gimnazjum wraz z wychowawcami. Uczniowie, którzy wyróżnili się bardzo dobrymi wynikami w nauce, zachowaniu lub innymi osiągnięciami, zostali docenieni świadectwem z wyróżnieniem lub nagrodą książkową. Następnie wszyscy udali się do klas na ostatnie w roku szkolnym 2017/2018 spotkanie z wychowawcą.

[red. Julia Łukaszuk]