Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 rozpoczęliśmy Mszą św., a po jej zakończeniu wysłuchaliśmy części artystycznej przygotowanej uczniów. Słowami wierszy i piosenek uczniowie podziękowali nauczycielom za zdobytą wiedzę i czas im poświęcony.
W nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu z rąk pani dyrektor Bernardy Prażnowskiej wielu uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe, a uczniowie z najwyższą średnią otrzymali nagrody pieniężne.

Pani dyrektor pogratulowała wyróżnionym uczniom i podziękował nauczycielom, rodzicom oraz zebranym gościom za wspólną, wieloletnią współpracę. Dokonała również podsumowania roku szkolnego oraz swojej wieloletniej pracy na tym stanowisku. Nie kryła swego wzruszenia, bo po raz ostatni przemawiała jako dyrektor, gdyż od września 2017 r. przechodzi na emeryturę.

Uczniowie, nauczyciele i rodzice, odchodzącej na emeryturę dyrektor Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w  Siedliszczu – Bernardzie Prażnowskiej, przygotowali piękne pożegnanie. Były podziękowania i kwiaty oraz życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Do podziękowań dołączyli się także przedstawiciele władz samorządowych i zaproszeni goście.

Mimo że życie składa się i z powitań, i pożegnań, my mówimy do zobaczenia. Wierzymy, że jeszcze wiele razy będziemy mieli sposobność widzieć Panią Prażnowską w murach naszej szkoły, liczyć na jej rady i życzliwy uśmiech.