Społeczność szkolna na zakończeniu roku szkolnego 2021/2022

Za nami kolejny rok nauki!

Rok szkolny 2021/2022 przeszedł do historii. 24 czerwca 2022 społeczność szkolna Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu podsumowała całoroczną pracę.

W przeddzień uroczystości w kościele parafialnym mszę świętą w intencji Uczniów, Rodziców i Nauczycieli odprawił ksiądz proboszcz dr Jacek Brogowski.

Mijający rok nie należał do najłatwiejszych. Stale aktywny wirus COVID-19 wymuszał czasowe przejścia z nauki stacjonarnej na kształcenie na odległość. Ogólnopolskie czasowe zawieszenie zajęć stacjonarnych miało miejsce od 20 grudnia 2021 do 09 stycznia 2022 roku i objęło wszystkie dzieci od klasy pierwszej do ósmej. Klasy od piątej do ósmej pracowały zdalnie także od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r. Ujednolicony sposób prowadzenia zajęć, znana już aplikacja MS TEAMS, wprowadzenie dziennika elektronicznego i doświadczenie zdobyte w poprzednim roku szkolnym pozwoliły na systematyczną realizację podstawy programowej na każdym etapie kształcenia.

Nietypową i trudną dla niektórych uczniów sytuacją były także działania wojenne za wschodnią granicą państwa. Przez krótki czas w szkole zorganizowano punkt pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Cała społeczność szkolna czynnie włączyła się w organizację przedsięwzięcia. Pobyt na terenie szkoły tych nietypowych „gości” miał pozytywny wpływ na uczniów. Kształtował wrażliwość na potrzeby innych, uczył tolerancji, pozwolił także na nawiązanie nowych przyjaźni.

Na zakończenie roku szkolnego edukacją objętych było troje dzieci ukraińskich przebywających na terenie gminy Siedliszcze. Jedna dziewczynka uczęszczała do przedszkola, jeden chłopiec dołączył do uczniów klasy siódmej, dla jednego zaś, zorganizowano oddział przygotowawczy. Główny nacisk położony był tu na naukę języka polskiego umożliwiającą w przyszłości rozpoczęcie nauki w pełnym zakresie.

Jako piersi wakacje rozpoczęli uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej. Na uroczystym apelu spotkali się nauczyciele, uczniowie i rodzice klas I-III wraz z dyrektorem panią Anetą Dudek i wicedyrektor panią Małgorzatą Lekan – Poliszuk. Szczególnego charakteru nadał uroczystości sztandar Zespołu Szkół oraz odśpiewany hymn państwowy.

Podsumowując całoroczną pracę dzieci i nauczycieli pani dyrektor pogratulowała wszystkim osiągnięć i wyników w nauce. Na szczególne wyróżnienie zasłużyło 40 uczniów, którzy swoją sumienną pracą i zachowaniem są wzorem do naśladowania dla kolegów.

Są to uczniowie:

Klasa Ia

1. Maja Cieślik

2. Łucja Stopa

3. Jan Kniaziuk

4. Jan Lepianka

5. Jan Kozak

Klasa Ib

1. Miłosz Jędruszak

2. Ziemowit Przybylski

3. Hubert Żukowski

Klasa Ic

1. Gabriela Stasiak

2. Julita Szemro

3. Sebastian Szostak

4. Maura Wojcieszek

Klasa IIa

1. Sandra Zubczyńska

2. Paulina Szemro

3. Julia Śliwińska

4. Antoni Bedliński

5. Oskar Kłos

6. Michał Klin

7. Nina Masiakiewicz

Klasa IIb

1. Anna Sawicka

2. Maja Różańska

3. Zuzanna Mazurek

4. Zuzanna Jędruszak

5. Aleksandra Szelest

6. Oliwia Szelest

Klasa IIc

1. Maja Repczyńska

2. Aleksandra Salecka

3. Maria Stepaniuk

Klasa IIIa

1. Sandra Mordak

2. Jan Zalewski

3. Amelia Przybylska

4. Jakub Zuzaniuk

5. Filip Szczeapński

Klasa IIIb

1. Maja Lechowska

2. Błażej Stepaniuk

3. OLiwier Karwat

4. Oliwia Pielech

Klasa IIIc

1. Marcel Chociej

2. Milena Parysz

3. Hubert Socha

Mniejszą, w porównaniu do lat poprzednich, grupę uczniów, bo tylko 4 osoby stanowili ci, którzy byli obecni na wszystkich zajęciach szkolnych przez cały rok.

Są to: Zofia Pogrebniak, Adam Sapko, Gabriela Stasiak z klasy Ic

Marcel Chociej z klasy IIIc.

Rodzicom z klas trzecich, którzy przez trzy lata aktywnie włączali się w życie klasy i szkoły wręczyła podziękowania wyrażając nadzieję na kolejne lata owocnej współpracy.

Uczniowie z klas drugich przygotowali krótką część artystyczną wprowadzając zebranych w wakacyjny nastrój.

Pani Dyrektor życzyła wszystkim udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, wielu ciekawych wypraw oraz zasłużonego odpoczynku. Następnie uczniowie zostali zaproszeni na spotkania z wychowawcami do sal lekcyjnych. Tam odbyło się wręczenie świadectw promocyjnych i dyplomów za szczególne osiągnięcia.

W kolejnej części uroczystości na swoim podsumowaniu zebrali się uczniowie klas starszych. Uroczystość swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście: ks. Proboszcz dr Jacek Borogowski, zastępca Burmistrza Siedliszcza pan Grzegorz Jędruszak, sekretarz Gminy Siedliszcze pan Tomasz Szczepaniak, przewodnicząca Rady Rodziców pani Magdalena Skoczylas oraz rodzice uczniów.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała dyrektor Zespołu Szkół p. Aneta Dudek, która gratulowała uczniom postępów w nauce oraz osiągnięć sportowych i artystycznych. Z rąk gości i dyrekcji nagrody książkowe i świadectwa z wyróżnieniem otrzymali uczniowie z najwyższą średnią ocen oraz ze stu procentową frekwencją na zajęciach dydaktycznych. Rodzicom wyróżnionych wręczono Listy gratulacyjne.

Najlepsi uczniowie to:

KlasaImię i nazwisko uczniaśrednia ocenzachowanie
IVaKacper Brzozowiec5,18wzorowe
 Maksymilian Sadowski4,91wzorowe
 Hubert Stepaniuk4,91bardzo dobre
IVbIga Sokołowska5,36wzorowe
 Gabriel Skoczylas5,27wzorowe
 Karolina Błaziak5,09wzorowe
 Małgorzata Karwat5,0wzorowe
 Filip Wojewódzki5,0wzorowe
 Szymon Hołub4,82bardzo dobre
 Bartosz Oleszczuk4,82bardzo dobre
 Lena Stępniak4,82bardzo dobre
 Natalia Wójciszyn4,82bardzo dobre
IVcMarcin Żołnacz5,45wzorowe
 Dawid Majewski5,45wzorowe
 Sebastian Warzechowski5,36wzorowe
 Zuzanna Borys5,36wzorowe
 Anna Kocot5,27wzorowe
 Blanka Kłos5,18wzorowe
 Michał Dziewulski5,18bardzo dobre
 Bartosz Konik5,09bardzo dobre
 Lena Duda5,0bardzo dobre
 Bartłomiej Drozd5,0bardzo dobre
 Natalia Sapko5,0bardzo dobre
 Jan Bedliński4,82bardzo dobre
VaOlaf Korzeniowski5,0wzorowe
VbHanna Kozak5,5wzorowe
 Aleksandra Dudek5,0wzorowe
 Szymon Szabała5,0bardzo dobre
VcJakub Pałka5,08wzorowe
 Kacper Janiak5,0wzorowe
 Michał Chociej4,83wzorowe
 Alicja Dyszewska4,75wzorowe
 Wiktoria Słaby4,75wzorowe
VIaOla Majewski5,25wzorowe
 Kamila Kurdziel5,17wzorowe
 Maja Jędruszak4,75wzorowe
VIIaDawid Woźniczka4,93bardzo dobre
 Oliwia Wielgus4,79bardzo dobre
VIIbJakub Humieniuk5,23wzorowe
 Daniel Różański5,21wzorowe
 Weronika Remiś4,93wzorowe
VIIcSzymon Pogrebniak5,0bardzo dobre
 Karolina Szemro4,79wzorowe
VIIIaGabriel Okoń5,39wzorowe
 Bartłomiej Fedończuk5,17bardzo dobre
 Nikola Cieślik4,83bardzo dobre
VIIIb  
VIIIcMarita Wojcieszek5,28wzorowe
 Martyna Domańska5,06wzorowe
 Zuzanna Śliwińska4,94wzorowe
VIIIdEmila Siedlecka5,28wzorowe
 Ewelina Żelechowska5,22wzorowe
VIIIeKacper Osypowicz5,22wzorowe
 Bartłomiej Pilszak5,22wzorowe
 Szymon Pawlak4,83bardzo dobre
 Roksana Oleszczuk4,78wzorowe

Uczniowie ze 100% frekwencją w poszczególnych klasach:

1. Alicja Basaj – klasa IVa

2. Małgorzata Karwat, Karolina Błaziak – klasa IVb

3. Natalia Sapko – klasa IVc

4. Maja Szulc – klasa Va

5. Hanna Kozak, Aleksandra Dudek, Szymon Szabała – klasa VB

6. Julian Zaborek – klasa Vc

7. Oliwia Lewicka – klasa VIIc

8. Natalia Dragan – klasa VIIIb

9. Nikola Mróz – klasa VIIId

Podziękowania otrzymali także rodzice absolwentów, którzy przez czas nauki dzieci aktywnie współpracowali z wychowawcami i dyrekcją podejmując inicjatywy na rzecz klasy i szkoły.

Pani dyrektor podziękowała wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły, życząc udanego i bezpiecznego wypoczynku. Absolwentom życzyła sukcesów w wybranych szkołach ponadpodstawowych oraz realizacji marzeń i pasji.

W kolejnej części nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru. I po odśpiewaniu hymnu szkolnego, sztandar szkoły wyprowadzono.

Wtedy na krótki montaż słowno – muzyczny zaprosili zebranych uczniowie klas siódmych. Zaprezentowane piosenki i wiersze przeniosły myślami wszystkich w czas swobody i odpoczynku. Nie zabrakło chwili wzruszenia, kiedy siódmoklasiści żegnali swoich starszych kolegów. Z łezką w oku absolwenci dziękowali nauczycielom, pracownikom i kolegom za wspólne radosne i trudne chwile spędzone w szkole.

Po części wspólnej uczniowie udali się do sal na ostanie przed wakacjami spotkania z wychowawcami i odbiór świadectw.

„Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek, jutro WAKACJE lekcje skończone…”

Do zobaczenia we wrześniu!