Obraz z napisem konkurs, weź udział

Organizator – Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu

Adresaci: uczniowie klas I – VIII Szkoły Podstawowej w Siedliszczu

Cele konkursu:

– doskonalenie umiejętności informatycznych

– rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej

– popularyzacja grafiki komputerowej, jako współczesnej dziedziny sztuki

– rozbudzanie zainteresowań związanych ze Świętami Wielkiej Nocy

– promocja zdolności i umiejętności uczniów

– promocja działań szkoły

Zasady konkursu:

  1. Praca powinna nawiązywać tematycznie do zwyczajów, symboli Świąt Wielkiej Nocy.
  2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VIII szkoły Podstawowej w Siedliszczu.
  3. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę, wykonaną indywidualnie. Nie dopuszcza się pracy zespołowej.
  4. Zadaniem uczestników jest wykonanie obrazu pikselowego, w programie graficznym Paint (siatka do pobrania stanowi załącznik do Regulaminu).
  5. Siatka powinna być wypełniona w całości, nie naruszając struktury kratek.
  6. Prace, które nie będą spełniały warunków określonych w regulaminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
  7. Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:

– I kategoria – uczniowie klas I – III

– II kategoria – uczniowie klas IV – VI

– III kategoria – uczniowie klas VII – VIII.

  • Prace należy zapisać pod nazwą Konkurs_imię nazwisko ucznia_klasa” i przesłać na adres anetad2009@gmail.com do dnia 31 marca 2021 r.
  • Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na wykorzystanie pracy konkursowej przez organizatora konkursu jako promocję szkoły.

Kryteria oceniania:

– wrażenie artystyczne

– samodzielność wykonania

– pomysłowość i oryginalność przekazu  symboliki wielkanocnej

– kreatywność, innowacyjność i estetyka wykonania pracy

– umiejętność posługiwania się wskazanym edytorem grafiki

Nagrody:

– w konkursie zostaną przyznane: I miejsce oraz po 2 wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej 

– nagrodzeni uczniowie otrzymają nagrody oraz okolicznościowe dyplomy

ZAŁĄCZNIK