Światowy Dzień Poezji – święto obchodzone corocznie 21 marca, ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku. Główne uroczystości tego święta odbywają się w Paryżu. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie.

    Biblioteka szkolna aktywnie włącza się w obchody tego święta. W klasach drugich i trzecich czytano wiersze wybitnych polskich poetów np.: Jana Brzechwy, Wandy Chotomskiej, Marii Konopnickiej, Juliana Tuwima. Następnie uczniowie wykonali rysunki do ulubionego utworu.  We współpracy z wychowawczyniami klas zerowych przygotowano inscenizację znanych i lubianych wierszy Juliana Tuwima. Była to okazja do świetnej zabawy. Dzieci miały dużo radości przy wyciąganiu z ziemi ogromnej rzepki, pomaganiu panu Hilaremu w poszukiwaniu jego okularów oraz naśladowaniu odgłosów „ptasiego radia”.  

    W dniach od 21 do 24 marca w bibliotece była dostępna wystawa poezji różnych autorów, każdy miał więc okazję odnaleźć wiersz dla siebie. Dzięki poezji możemy zauważyć piękno które nas otacza, zobaczyć jak ważne jest każde słowo, jakiego nabiera znaczenia, by podkreślić wartość przekazywanej treści. Poezja sprawdza się przy każdej okazji, pokazuje wartości dla których żyjemy.