W  poniedziałek 9 kwietnia 2018 r. w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie  stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Lubelskiego. Wśród nagrodzonych  w kategorii muzyka po raz kolejny znalazła się utalentowana wokalistka z Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza  Weronika Jędruszak – uczennica kl. III gimnazjum. Weronika odebrała stypendium z rąk wicemarszałka województwa lubelskiego Krzysztofa Grabczuka, który gratulował stypendystom nieprzeciętnych talentów. Wicemarszałek życząc sukcesów w podejmowanych działaniach artystycznych podkreślił, że są oni niekwestionowanymi ambasadorami naszego regionu.  Aplikacja o wsparcie finansowe odbywała się w dziedzinie: muzyki, plastyki, fotografii, teatru, filmu, literatury oraz opieki nad zabytkami. Oceny wniosków, zawierających dokumentację osiągnięć kandydatów dokonała Komisja stypendialna, powołana przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

Weronika znalazła się wśród finalistów nagród ogólnopolskich. Pozostałe grupy stypendialne to laureaci konkursów wojewódzkich oraz międzynarodowych. Otrzymane stypendium Weronika przeznaczy na dalszy rozwój artystyczny.