„Piękna Nasza Polska cała” kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci, tego uczymy od najmłodszych lat nasze maluchy. W dniu 16 listopada 2018r w grupie Biedronek odbyły się zajęcia otwarte, w których uczestniczyli rodzice i dzieci. Celem spotkanie było poznanie tradycji, zwyczajów czy obrzędów ludowych i wykonanie stroju ludowego naszego regionu. Kolejne zadanie projektowe przyczyniło się do pobudzenia poczucia tożsamości narodowej i regionalnej oraz wzmacniania więzi z rodzicami i środowiskiem lokalnym.