Idea „sprzątania” jest bardzo prosta. Polega na tym, że grupy ochotników oczyszczają wyznaczony teren ze śmieci i odpadów. Wybieramy takie miejsca, w których zwykle licznie gromadzą się ludzie, jak np. parki i drogi publiczne, plaże, rzeki i jeziora. Zebrane śmieci winny być następnie właściwie posegregowane i poddane recyklingowi.

Młodzież naszej szkoły bardzo chętnie włączyła się do akcji „Sprzątania świata”. Uczniowie z wychowawcami sprzątali teren przy szkole, boiska szkolne, przystanki, ulice i parki. Odpady zostały posegregowane do odpowiednich pojemników. Jesteśmy zadowoleni z efektów naszej  pracy  oraz dumni z  powodu tego, że  mogliśmy pomoc Matce Ziemi.