W dniach 19 i 20 września 2016r. dzieci z naszego przedszkola po raz kolejny przyłączyły się pod opieką swoich pań do „Akcji Sprzątania Świata 2016”. Akcja miała na celu podniesienie wśród naszych wychowanków świadomości ekologicznej i zwiększenie zaangażowania w sprawy ochrony naturalnego środowiska. W „Sprzątanie Świata” zostały włączone wszystkie grupy wiekowe.