W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet III dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, nasza  biblioteka  otrzymała 15 000,00 zł na zakup książek, w tym 12 000,00 to środki pochodzące z dotacji oraz 3 000,00 zł to wkład organu prowadzącego, czyli Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.
     Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 1141 książek, w tym  510 to egzemplarze lektur zgodnych z podstawą programową.
   Poza zakupem książek, jako szkoła otrzymująca dofinansowanie zostaliśmy zobligowani do realizacji działań promujących czytelnictwo. Cała wspólnota szkolna zaangażowała się we wcielenie owych wskazań.

Zaplanowano i zrealizowano następujące działania:

I. Zasięgnięcie opinii rodziców i samorządu uczniowskiego przy zakupie książek

   Zakupy książek były konsultowane z uczniami, nauczycielami i rodzicami. We wrześniu 2020 roku  przeprowadzono ankietę dotyczącą tytułów książek, które powinny znaleźć się w księgozbiorze naszej biblioteki. Ankieta została przeprowadzona wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. W oparciu o ankietę została przygotowana lista książek, zaakceptowana przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.  Wskazówką były również wypowiedzi naszych czytelników na temat ich potrzeb i zainteresowań prowadzone w bibliotece szkolnej.

II. Podjęcie współpracy z biblioteką publiczną lub pedagogiczną, obejmującej planowanie zakupów książek oraz wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo

   Podjęto współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną im. Wacława Iwaniuka. Wymieniono informacje na temat planowanych zakupów, zdobyto informację na temat istniejących zbiorów, wymieniono informacje o wydarzeniach promujących czytelnictwo. Biblioteki od lat współpracują ze sobą. Wspólnie organizują:

– konkursy czytelnicze, plastyczne, wiedzowe, recytatorskie,

– spotkania z ciekawymi ludźmi (pisarzami, podróżnikami)

– imprezy czytelnicze,

-promocje zakupionych nowości,

– lekcje biblioteczne.

   Na bieżąco wymieniamy się doświadczeniami i pomysłami w aktywizujących formach pracy z  czytelnikiem.

III. Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów

Organizacja wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów:

1. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – 29 IX

2.Gazetka promująca czytanie – 28 IX
3. Konkurs Plastyczny „Ilustracja do ulubionej książki”  (klasy 0 i I- III). Rozstrzygnięcie 26 X 2020 r. Wystawa nagrodzonych prac 27 X

4. 27 X Światowy Dzień Turystyki – wystawa książek podróżniczo – krajoznawczych.
5. Konkurs Czytelniczy „Czytanie to dobra zabawa” (klasy II i III). Rozstrzygniecie 22 X

6. Impreza Biblioteczna : Dzień Kundelka (23-27 X)

7. Wystawa książek o psach.
8. „Nowości w bibliotece” – wystawa zakupionych nowości książkowych do biblioteki (7 X, 20 X, 28 X)
9. „Książka dawniej i dziś!” – wystawa książek w dwóch egzemplarzach – w starym i nowym wydaniu – 30 X

10. Impreza Biblioteczna: Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek (5-9 XI)

11.Impreza Biblioteczna – Światowy Dzień Pluszowego Misia (25 XI)

12. Konkurs na Plakat Promujący Czytelnictwo i Bibliotekę. Rozstrzygnięcie 9 XII  Wystawa nagrodzonych prac na stronie biblioteki szkolnej.

13. Spotkania czytelnicze „Czyta starszy młodszemu”  (X- VI)

14. Zorganizowanie kącika czytelniczego „Książka na dzień dobry” (X- VI)

15. Zajęcia koła czytelniczego w bibliotece. Wspólne czytanie wybranych książek, tworzenie prac artystycznych w oparciu o czytane książki itp.
16. Prowadzono lekcje biblioteczne, na których promowano zakupioną w ramach NPRCZ literaturę i zachęcano do korzystania z biblioteki szkolnej.

17. W bibliotece szkolnej został także zorganizowany kiermasz książki. Dostępne były publikacje zarówno dla uczniów,  szkoły i rodziców. Kiermasz książki to dobra okazja do odwiedzenia biblioteki, możliwość zakupienia nowej książki, jak i wypożyczenia innej ze zbiorów biblioteki. Dzięki kiermaszowi po raz kolejny biblioteka swoją działalnością wyszła naprzeciw potrzebą swoich czytelników.
18. W drugim semestrze przewidziana jest realizacja dalszych działań promujących czytelnictwo i bibliotekę.

IV. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego co najmniej jednego spotkania z rodzicami

   W trakcie zebrań z rodzicami ( wrzesień 2020) pani Dyrektor przekazała informację o realizacji przez nasza szkołę NPRCZ. Wychowawcy omówili  korzyści płynące z systematycznego czytania oraz jego wpływu na rozwój dziecka. Informacja  o realizacji  NPRCZ została umieszczona na stronie internetowej szkoły i biblioteki szkolnej.

V. Dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.

  Organizacja pracy biblioteki została dostosowana do potrzeb uczniów – uczniowie mają możliwość wypożyczania książek na przerwach, przed lekcjami i po lekcjach oraz na okres ferii i wakacji. W bibliotece organizowano wystawy i reklamę nowo zakupionych książek. Na stronie internetowej biblioteki sukcesywnie umieszczano zestawienia książek zakupionych w ramach NPRCZ.

 VI. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w zakupach książek.

  Przy zakupie książek uwzględniono potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Zakupiono książki z dużą czcionką, napisane prostym językiem z dużą ilością artystycznych obrazków. Uzupełniono księgozbiór o książki z audiobookami, o treści terapeutycznej, książki dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz dotyczące problemów osób niepełnosprawnych.

     Program zintegrował różnorodne działania nauczyciela bibliotekarza, rodziców, dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej wokół promocji czytelnictwa w szkole i w środowisku lokalnym. Wzbogacił także aspekty współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną im. W. Iwaniuka.
    Poszerzenie księgozbioru nie tylko o lektury szkolne, ale także o książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników spowodowało wyraźnie zauważalne zwiększenie zainteresowania biblioteką i książką. Nowości zakupione do biblioteki to bardzo atrakcyjne pozycje – bestsellery, książki poczytnych autorów.

     Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w realizację programu w naszej szkole i zapraszam do biblioteki.

Projekty

         Przy współpracy z nauczycielami, wychowawcami oraz dużym zaangażowaniu uczniów zrealizowano projekty edukacyjne promujące księgozbiór biblioteki, a w szczególności książki zakupione w ramach NPRCZ .

Projekty zrealizowano pod wspólnym hasłem „Książka to wrota do wyobraźni”

Klasa 0a,0b, 0c:   Temat: Spotkanie z misiami (X)

    Jego głównym założeniem było popularyzowanie czytelnictwa oraz wdrożenie najmłodszych uczniów do częstych kontaktów z książką i przygotowanie ich do samodzielnego czytania i odwiedzania biblioteki szkolnej. W ramach realizacji tego projektu dzieci zostały zapoznane z literaturą dla najmłodszych o tych pluszowych bohaterach. Wychowawczynie wraz z bibliotekarką i aktywem  bibliotecznym czytały fragmenty książek o przygodach Kubusia Puchatka, Misia Uszatka oraz Misia Paddingtona. Dzieci obejrzały również bajki o tych sympatycznych maskotkach. Uczestnicy projektu zostali również zapoznani z książkami popularnonaukowymi dla dzieci o niedźwiedziach, ich gatunkach i środowisku w którym żyją. Wykonały pracę plastyczną „Mój ulubiony miś”.

   Podsumowaniem projektu była Impreza Biblioteczna: „Światowy Dzień Pluszowego Misia” (25 XI). Dzieci poznały historię powstania tej pluszowej zabawki, wysłuchały  fragmentów książek o przygodach Kubusia Puchatka i Misia Uszatka.  Bibliotekarka przedstawiła prezentację „Misie i niedźwiedzie” . Były również „misiowe”  zabawy (Miś jest mały i kudłaty…, Jadą, jadą misie…) oraz zagadki o prawdziwych niedźwiedziach i bajkowych misiach. Dużą atrakcją było oglądanie książek przyrodniczych i bajek związanych z tematem zajęć. Na zakończenie dzieci wykonały pracę plastyczną związaną z tematem zajęć.

Klasa Ia, Ib, Ic:   Temat: Bajki znane i lubiane (X-XI) 

   Projekt miał za zadanie wprowadzenie dziecka w świat literatury, a także zwrócenie uwagi, że w życiu człowieka jest zawsze miejsce na książkę.

  Bajki towarzyszą nam od najmłodszych lat. Dzięki rodzicom, rodzeństwu i  dziadkom pojawiają się w naszym życiu już bardzo wcześnie i zostają z nami często na zawsze. Dlatego bohaterowie z bajek są bardzo często dla wielu z nas dobrymi przyjaciółmi.  Bibliotekarka przedstawiła uczestnikom literaturę dla dzieci zakupioną w ramach realizacji Narodowego Projektu Rozwoju Czytelnictwa. Bajkowe postacie licznie pojawiły się na kartach tych książek.         Wychowawczynie klas i bibliotekarka czytały fragmenty bajek i baśni. Dzieci chętnie odwiedzały bibliotekę szkolną i wypożyczały książki aby poznać dalsze losy bohaterów. Uczniowie chętnie wypowiadali się na temat przeczytanych utworów literackich. Były pogadanki, odpowiedzi na zadawane przez prowadzącego pytania dotyczące przeczytanego teksu. Dzieci wykonywały prace plastyczne pracy o tematyce związanej z czytanym fragmentem książki. Tytuły książek po które uczniowie sięgali najchętniej w tym projekcie to: „Baśnie Andersena” , „Bajki Perraulta”, „Król Lew”, „Kraina Lodu, „Najpiękniejsze opowieści. Smerfy”, „Baśń o dwunastu miesiącach”, „Bajki o konikach”, „Piękna i Bestia”, „Bajki mądrej sowy”, „Bajki rozśmieszajki” „Kopciuszek”,  „Śnieżka”, „Auta”, „Świąteczna noc”, „Gwiaździsta noc”, „Dwaj bracia”, „Zimowa kraina cudów”, „Spajdermen”.

    Podsumowaniem projektu była Impreza Biblioteczna: „Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek”(5 XI). . W tym dniu wszyscy mogli wejść w magiczny świat bajek. Uczestnicy przebrali się za swoich ulubionych bohaterów. Dla nich przygotowano różnorodne zabawy. Dzieci rozwiązywały zagadki, rozpoznawały bajkę po rekwizycie, ilustracji oraz po fragmencie książki. Odgadywały kto jest kim i z jakiej bajki do nas przyszedł.  Budowały wieżę z kubeczków według instrukcji. Były muzyczne zgadywanki, zabawy ruchowe oraz prezentacja  bajkowych postaci. Takie działania to doskonała okazja do rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. Wartościowe książki kształcą  odpowiednie postawy, rozwijają wyobraźnię, pamięć, wzbogacają  słownictwo.

Klasa IIa, IIb, IIc   Temat: Zwierzęta nasi przyjaciele (X)

   Większość dzieci w tych klasach posiada zwierzęta i jak zauważyłyśmy od dawna z wychowawczyniami, temat ten jest im bardzo bliski. Dlatego zdecydowałyśmy się na projekt edukacyjny  o zwierzętach. Celem projektu było: kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za powierzone im zwierzę, poszerzanie wiedzy na temat wybranych gatunków zwierząt, ras i ich roli w życiu człowieka, poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w obecności zwierząt, rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności.  Punktem wyjścia do tego projektu było gromadzenie informacji o zwierzętach. Dzieci wypożyczały książki popularnonaukowe i czasopisma z biblioteki szkolnej, przynosiły swoją literaturę z biblioteczek domowych, oglądały filmy i programy edukacyjne z których czerpały wiedzę o zwierzętach i ich naturalnym środowisku. Podczas zajęć lekcyjnych i w bibliotece uczyły się wyszukiwania i gromadzenia wiedzy na dany temat. Uczniowie wypowiadali się na temat różnych gatunków zwierząt i środowiska w którym żyją. Dużą radość sprawiła im prezentacja swojego pupila. Dzieci rysowały swojego przyjaciela. Opowiadały jak się nim systematycznie opiekują. Zwracały uwagę na zapewnienie dobrych warunków bytowych ale również na potrzeby emocjonalne, które są równie ważne dla zwierzęcia. Były również rozmowy o zasadach bezpiecznego zachowania się w obecności zwierząt (domowych, hodowlanych i dziko żyjących). Książki często wykorzystywane w realizacji tego projektu: Seria o psach Gawryluk B.: „ Pies na medal. Badyl, pies policyjny”, „Czart , pies lawinowy”, „Luna, pies terapeuta”, „Apa, pies zaprzęgowy”, „Falco, pies lotniskowy”, „Morus, pies ratownik” , „Encyklopedia zwierząt”, „Encyklopedia ssaków”, „Atlas zwierząt domowych”, „ Atlas zwierząt leśnych”, „Jak zadbać o swoje zwierzątko?”„Cukierku, Ty  Łobuzie!”, „Konie i kucyki” „Gryzonie”, „Konie i kucyki”, „Koty i kociaki”, „Psy i szczeniaki”, „Mój niesforny szczeniak”, „ Nowe przygody Urwisa”, „Dzieci zwierząt”, „Jak to działa? Świat zwierząt,”” Dom dla Moli”, „Igiełka uratowany kotek”.

    Podsumowaniem projektu była Impreza Biblioteczna: Dzień Kundelka (26 X). Uczestnicy imprezy poznali jedną z historii wyjątkowej serii książek „Psy na medal”, które zostały zakupione w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole. Są to historie niezwykłych czworonogów, którzy są najlepszymi przyjaciółmi człowieka i niezastąpionymi partnerami w niesieniu pomocy innym. Ratują ludzi zasypanych przez lawiny, opiekują się niepełnosprawnymi osobami, są dobrymi terapeutami, przewodnikami niewidomych, pracują w GOPR-ze, policji, na lotniskach. Dzieci wysłuchały opowieści  Barbary Gawryluk o labradorce Lunie, która jest psim terapeutą w przedszkolu. Miały też okazję obejrzeć prezentację o pochodzeniu psa,  jego ciekawych rasach, sposobie pielęgnacji i tworzeniu więzi ze swoim pupilem.  

        Następnie maluchy opowiadały o swoich czworonogach, jak o nie dbają i jaką radość im daje taki wierny i oddany przyjaciel. Z zainteresowaniem obejrzały książki o psach. Na zakończenie zajęć narysowały swojego przyjaciela.

    Dzięki tym zajęciom  dzieci utrwaliły sobie wiedzę o tym niezwykłym gatunku zwierząt, które kochają ludzi i chcą z nimi być. Musimy przypominać, że zwierzę to nie zabawka ! Nie można się nim pobawić i odstawić na półkę gdy się znudzi. To żywą czująca istota, która zasługuje na uwagę i miłość !

Klasa IIIa, IIIb, IIIc Temat: Poznajemy Afrykę z Kazimierzem Nowakiem (X-XI)

   Głównym celem tego projektu było zapoznanie uczniów z książka Łukasza Wierzbickiego „Afryka Kazika” i wprowadzenie młodych czytelników w świat literatury przygodowo- podróżniczej. Innym ważnym celem było również umożliwienie doskonalenia umiejętności wyszukiwania wiadomości w różnych źródłach. Dzieci podczas zajęć lekcyjnych i spotkań w bibliotece zostały zapoznane z fragmentami w/w książki. Opis przygód pana Kazimierza bardzo zainteresował uczniów i chętnie wypożyczali tę książkę. Prowadzący zajęcia organizowali „ burzę mózgów”. zadawali pytania : Co to jest Afryka ? Z czym się kojarzy? Uczestnicy odpowiadali na podstawie własnej wiedzy oraz wiadomości zdobytych w różnych źródłach m. in.  „Ilustrowanego Atlasu Kontynentów dla dzieci”, „Atlas świata dla dzieci”, Encyklopedii „Ziemia i jej bogactwo”, „Afryka Zachodnia”, Niezwykłe miejsca świata”, „Nela na 3 kontynentach” , „Zwierzęta świata” oraz z  zasobów Internetu. Chętni uczniowie czytali przygotowane przez siebie krótkie informacje o Afryce

Klasy IVa, IVb, IVc   Temat: Przygody Mikołajka (X-XI)

   Celami projektu było rozwijanie zainteresowań uczniów literaturą dla dzieci. W ramach projektu uczniowie czytali książki R. Goscinnego i J. Sempe o przygodach Mikołajka: „Mikołajek”, „Mikołajek i inne chłopaki”, „Wakacje Mikołajka”. Uczestnicy projektu wykonywali różnorodne działania: opowiadali przygody głównego bohatera, przedstawiali scenki dramowe do wybranych fragmentów książki, rozwiązywali krzyżówki i odgadywali zagadki związane z Mikołajkiem i jego kolegami. Powstały również prace plastyczne o jego przygodach .Podsumowując projekt uczniowie stwierdzili, że Mikołajek byłby dobrym kolegą w ich klasie. Można wiec stwierdzić, że ten bohater wciąż zdobywa nowe rzesze sympatyków.

Klasa Va   Temat: Niesamowity świat zwierząt

   Celem realizacji projektu było pogłębianie wiedzy i rozwijanie zainteresowań uczniów z zakresu zoologii, w oparciu o książki znajdujące się w bibliotece szkolnej i Internetu. Zadaniem uczniów było wybranie jednego gatunku zwierząt, wyszukanie informacji na jego temat, ciekawostek i niezwykłych cech.      

     Uczniowie przygotowywali różnorodne prezentacje dotyczące danego gatunku. Posługiwano się informacją tekstową, graficzną, multimedialną.   Wykorzystywano swoje notatki, rysunki, zdjęcia, nagrania. Z przygotowanych materiałów powstała gazetka dostępna dla społeczności szkolnej. Tytuły książek wykorzystanych w realizacji projektu: A. Wajrak,” To zwierzę mnie bierze”, „Kuna za kaloryferem”,” Wielka księga prawdziwych tropicieli”  ; J. Werner, „Pies mój przyjaciel”; A. Vermeulen-Slik, „Gryzonie i inne małe ssaki domowe”; R. Teodoru, J. Gaft, „Ciekawe dlaczego, księga zwierząt”; A. Kruszewicz, „O ssakach świata”, „O ptakach ”, „O zwierzętach”; V. Aladjidi, E. Tchoukriel, „Inwentarz zwierząt”, „Inwentarz ptaków”; A. Werner, „Zwierzęta moje hobby”; A. Szpunar: „Młodzi przyrodnicy”, „Zwierzęta zagrożone”.

Klasy: VI a, VI b, VI c   Temat: Zapraszamy do naszego biura podróży (X)

   Zadaniem uczniów było opracowanie oferty swojego biura podróży. Dzięki temu uczniowie poszerzyli wiadomości o krajach i kontynentach atrakcyjnych turystycznie. Rozwinęli umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy. Korzystali z różnych źródeł informacji dostępnych w bibliotece m.in. przewodniki turystyczne, albumy, książki podróżnicze i krajoznawcze.  Wykorzystali również zasoby Internetu. Po zapoznaniu się z literaturą podmiotu uczniowie opracowali oferty swoich biur podróży. Prace zostały poddane ocenie uczniów i nauczycieli oraz zaprezentowane w bibliotece szkolnej.

Klasy: VIIa, VIIb, VIIc, VIId, VIIe    Temat: Książka świat otwiera (X- XI)

   W tym projekcie uczniowie klas siódmych poznali wybrane nowości wydawnicze na polskim rynku księgarskim oraz nowe pozycje książkowe zakupione do biblioteki dzięki realizacji NPRCZ. Uczestnicy zapoznali się z biografiami pisarzy współczesnych. Uczniów zafascynował m. in. świat fantastyki gdzie Polacy byli i są prawdziwą potęgą (S. Lem, A. Sapkowski, J. Dukaj). Podobnym zainteresowaniem cieszyli się nasi znani podróżnicy (B. Pawlikowska, W. Cejrowski). Osobowości bardzo ciekawe i barwne, które inspirują do walki o swoje marzenia i pokazują na swoim przykładzie, że wszystko jest możliwe. Popularność także zdobyła seria Neli Małej Reporterki.     Ta trzynastoletnia dziewczynka ma za sobą wiele egzotycznych podróży i kilkanaście wydanych książek. Jest świetnym przykładem jak podróżowanie otwiera oczy na świat i wzbogaca życie. Uczniowie wykonali plakaty do wybranych tytułów książkowych, które miały zachęcić do wypożyczania tej literatury.

Klasa VIIIa, VIIIb Temat:   Lektury szkolne (X, XI)

  Celem projektu było zachęcenie ósmoklasistów do sięgania po lektury szkolne, aby solidnie przygotować się do egzaminu oraz nauka planowania, decydowania i poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania.  Projekt był związany z lekturami, które są omawiane w klasie ósmej. Zadaniami uczniów było założenie i uzupełnianie zeszytu lektur, wykonanie plakatu, zaprojektowanie okładki do ulubionej lektury. Wykorzystano również metodę clusteringu.