W dniu 13 września 2021 r. w o godzinie 13,30 odbędzie się spotkanie z Rodzicami uczniów klas I – VIII.

Porządek spotkania:

  1. Ogólne spotkanie z dyrektorem Zespołu Szkół  w Siedliszczu – godz. 13,30
  2. Spotkania z wychowawcami w salach – godz. 14,00
  3. Spotkanie przedstawicieli rad oddziałowych, zaopiniowanie dokumentacji pracy szkoły – godz. 14,20 sala nr 29.

Przypominamy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego, czyli zakrywaniu ust i nosa maseczką ochronną w częściach wspólnych w budynku, zachowaniu dystansu oraz dezynfekcji rąk po wejściu do budynku szkoły.

Serdecznie zapraszam

Dyrektor Zespołu Szkół

im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu

Aneta Dudek

Miejsce spotkań z wychowawcami:

klasasala/ numernazwisko wychowawcy
Ia,28-29p. Anna Gołębiowska
Ib10p. Małgorzata Mazurek
Ic12p. Renata Krysa
IIa36bp. Monika Gałka
IIb35bp. Grażyna Wojtkiewicz
IIczaplecze 35p. Bożena Stebnicka
IIIa10bp. Danuta Lackowska
IIIb19p. Beata Krzysiak
IIIc11p. Anna Zduńczuk – Pękala
IVa37p. Mariusz Kowiński
IVb22p. Urszula Pawlak
IVc21p. Izabela Okoń
Va48p. Monika Sokołowska
Vb44p. Renata Wnuk
Vc36p. Partycja Ważny
VI24p. Małgorzata Posturzyńska
VIIa25p. Anna Kania
VIIb33p. Joanna Śliwińska
VIIc22bp. Aneta Banaszak
VIIIa52p. Ireneusz Boguszewski
VIIIb50p. Krzysztof Dyszewski
VIIIc21 naprzeciwko pokojup. Joanna Żołnacz
VIIId42p. Piotr Branewski
VIIIestołówkap. Sylwia Żołnacz