Dyrektor, Wychowawcy i Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Siedliszczu serdecznie zapraszają Rodziców uczniów klas I – VIII na spotkanie, które odbędzie się w  dniu 12 września 2022 r. w o godzinie 14,30 w sali gimnastycznej sp.

Porządek spotkania:

  1. Ogólne spotkanie z dyrektorem Zespołu Szkół  w Siedliszczu – godz. 14,30
  2. Spotkania z wychowawcami w salach – godz. 15,00
  3. Spotkanie przedstawicieli rad oddziałowych, zaopiniowanie dokumentacji pracy szkoły, sprawy bieżące – godz. 15,20 sala nr 29.

Dyrektor, Wychowawcy i Nauczyciele  
Zespołu Szkół
im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu

Miejsce spotkań z wychowawcami:

klasasala/ numernazwisko wychowawcy
Ia10bp. Marta Pożarowszczyk
Ib19p. Beta Krzysiak
Ic11p. Anna Zduńczuk – Pękala
IIa31p. Małgorzata Mazurek
IIb10p. Dorota Żmuda
IIc12p. Renata Krysa
IIIa35bp. Monika Gałka
IIIb36bp. Grażyna Wojtkiewicz
IIIc37bp. Bożena Stebnicka
IVa52p. Piotr Branewski
IVb50p. Ewa Konik
Va37p. Martyna Matwiejewska
Vb22p. Joanna Żołnacz
Vc21p. Izabela Okoń
VIa48p. Monika Sokołowska
VIb44p. Renata Wnuk
VIc36p. Partycja Ważny
VII24p. Małgorzata Posturzyńska
VIIIa25p. Anna Kania
VIIIb33p. Joanna Śliwińska
VIIIc22bp. Aneta Banaszak