‘’Pasowania nadszedł czas

Będzie uczniem każdy z nas.

Z tej okazji przyrzekamy,

że się bardzo postaramy

pilnie świat poznawać,

dobry przykład innym dawać,

być pomocnym w domu, w szkole

i wypełniać ucznia rolę.’’

 

Dzień 27 października 2016 roku na długo pozostanie w pamięci pierwszoklasistów. W Tym dniu w obecności zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli, starszych kolegów i koleżanek ślubowali na Sztandar Szkoły, że staną się godnymi jej tradycji, że będą sumiennie wypełniać obowiązki ucznia. Uczniowie pod okiem wychowawcy przygotowali program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Aktu pasowania pierwszoklasistów dokonała Pani Dyrektor Aneta Dudek. Wielką radością dla dzieci były prezenty otrzymane od Burmistrza miasta Siedliszcze Hieronima Zonika oraz od kolegów i koleżanek z klas drugich. Zakończeniem tej uroczystości było pamiątkowe zdjęcie, a następnie słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

rh