24 października w naszej szkole, w obecności zaproszonych gości: burmistrza Siedliszcza – H. Zonika, proboszcza – ks. J. Brogowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej ‑ W. Prażnowskiego, przewodniczącej Rady Rodziców ‑ D. Orysz, sekretarza gminy –
T. Szczepaniaka, pani dyrektor naszej szkoły ‑ A. Dudek oraz pani wicedyrektor ‑ M. Lekan –Poliszuk, odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych.

Zanim nastąpił moment przyrzeczenia, uczniowie zostali powitani przez drugoklasistów dobrymi radami i piosenką. Podczas programu artystycznego, pierwszoklasiści zaprezentowali swoje talenty wokalne i recytatorskie, udowadniając, że na przyjęcie do braci szkolnej zasłużyli. Werdykt ten potwierdziła pani wicedyrektor, po czym dzieci złożyły ślubowanie na sztandar szkoły i zostały pasowanie na ucznia. Każdy pierwszak otrzymał upominek ufundowany przez władze miasta i starszych kolegów. Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć dzieci udały się na poczęstunek przygotowany przez rodziców. Ten dzień na pewno zostanie na długo w pamięci każdego pierwszoklasisty.