27 października 59 uczniów klas I złożyło ślubowanie i zostało uroczyście pasowanych na uczniów ZS w Siedliszczu. Pierwszoklasiści w obecności zaproszonych gości: proboszcza parafii ks. kan. Jacka Brogowskiego, burmistrza Siedliszcza p. Hieronima Zonika, zastępcy burmistrza p. Grzegorza Jędruszaka, sekretarza gminy p. Jolanty Szawrońskiej, przewodniczącej Rady Rodziców p. Doroty Orysz, dyrektor szkoły p. Anety Dudek, wicedyrektor p. Małgorzaty Lekan – Poliszuk, nauczycieli, rodziców oraz starszych koleżanek i kolegów przystąpili do sprawdzianu poziomu ich wiedzy i umiejętności. „Egzamin’’ dotyczył wiedzy dotyczącej naszej ojczyzny, sprawności fizycznej, umiejętności muzycznych, liczenia, zasad poprawnego zachowania w szkole, bezpiecznej drogi do szkoły, radzenia sobie z porażkami i trudnościami w różnych sytuacjach. Po pięknie zdanym „sprawdzianie na pierwszoklasistę” uczniowie przystąpili do ślubowania, w którym obiecywali być dobrymi uczniami i wspaniałymi kolegami. Następnie pani dyrektor Aneta Dudek dokonała aktu pasowania na uczniów. Pierwszoklasiści zostali mile przyjęci przez uczniów klas II, otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, nie zabrakło również słodkiego poczęstunku przygotowanego przez rodziców. Pierwszaki, życzymy Wam wielu radości i sukcesów w karierze szkolnej!