26.10.2018 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania dzieci pierwszych klas. Zanim nastąpił ten ważny w życiu każdego pierwszaka moment przyrzeczenia zostali oni powitani przez uczniów drugich klas dobrymi radami i piosenką. Pierwszoklasiści zaprezentowali swoje talenty wokalne, recytatorskie w programie artystycznym ocenianym przez komisję w skład, której weszli: Burmistrz Gminy i Miasta Siedliszcze- H. Zonik proboszcz-ks.J. Brogowski, Przewodniczący Rady Gminy-W. Prażnowski, Przewodnicząca Rady Rodziców-D. Orysz, Sekretarz Gminy-J. Szawrońska, pani dyrektor naszej szkoły-A. Dudek, pani wicedyrektor-M. Lekan Poliszuk. Uśmiechnięte buźki na balonikach komisji i oklaski rodziców świadczyły, że pierwszaki egzamin zdali. Uczniowie po przemówieniu pani wicedyrektor M. Lekan Poliszuk złożyli ślubowanie na sztandar szkoły następnie odbyło się pasowanie. Każdy pierwszak otrzymał upominek ufundowany przez władze miasta i uczniów drugich klas. Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć dzieci udały się na poczęstunek przygotowany przez rodziców. Ten dzień na pewno zostanie w pamięci każdego ucznia pierwszej klasy.

Wychowawcy klas I