Uczniowie Zespołu Szkół w Siedliszczu przygotowują paczki Mikołajkowe dla osób potrzebujących

     Z zebranych pieniędzy zostały zakupione artykuły żywnościowe oraz chemiczne i dostarczone do 14 osób naszej gminy.

     Akcje takie rozwijają uczucie empatii, kształtują pozytywną postawę wobec potrzebujących. Swoim zaangażowaniem uczniowie udowodnili, że nie jest im obojętny los chorych, samotnych, niepełnosprawnych i biednych.

      Szczególne podziękowania kierujemy kierownikowi sklepu ,, Lewiatan’’ oraz ,, Ekspres MARKET” za umożliwienie zbiórki produktów. W trakcie trwania akcji, do specjalnie oznakowanych koszy, stojących  w pobliżu kas lub wejść do sklepów, każdy mógł  przekazać artykuły spożywcze.

    Za pomoc i otwarte serca należą się wszystkim serdeczne podziękowania.