Cele konkursu:

1.Rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci.2.Wzbogacanie warsztatu plastycznego i doskonalenie różnorodnych   form i technik plastycznych. 3.Uwrażliwienie dzieci na otaczającą przyrodę. 4.Promowanie uczniów uzdolnionych plastycznie.

REGULAMIN

1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę dowolną techniką, format A4.                                                                                

2. Mile widziane są prace przestrzenne ?

3. Na odwrocie pracy powinny się znaleźć następujące: nazwisko i imię oraz klasa.

4. Kryteria oceny: twórcza pomysłowość i zgodność z tematem, ogólna estetyka wykonania, samodzielność wykonania pracy.     

5. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez organizatora Komisja Konkursowa.

6. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu.  

7.  Pracę należy złożyć w świetlicy lub bibliotece szkolnej do 11 X 2019 r.

8. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i książki.

                                                                  

Organizatorzy:

Gminna Biblioteka Publiczna w Siedliszczu   

Świetlica ZS w Siedliszczu                                                                                                                                

Biblioteka Szkolna Z. S. w Siedliszczu