Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Z radością zapraszamy na rozpoczęcie  nowego roku szkolny 2021/2022.

Ze względu na ograniczenia związane z trwającą pandemią, prosimy o to, aby dziecku z klas I i IV towarzyszył tylko 1 rodzic/ opiekun.

W pozostałych klasach uczniowie powinni wchodzić do szkoły bez rodzica/ opiekuna, wychowawcy będą oczekiwali na uczniów przy wyznaczonym wejściu. Wyjątek stanowią uczniowie niepełnosprawni lub nowoprzyjęci do szkoły.

Przypominamy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego, czyli zakrywaniu ust i nosa maseczką ochronną w częściach wspólnych w budynku, zachowaniu dystansu oraz dezynfekcji rąk po wejściu do budynku szkoły.

Przebieg inauguracji:

  1. godzina 8,00 – Msza św. w kościele parafialnym
  2. godzina 9,00 – krótkie spotkanie w amfiteatrze przy Zespole Szkół w Siedliszczu
  3. godzina 9,40 – spotkania z wychowawcami według harmonogramu:
klasa sala/ numer wejście wychowawca
sześciolatki28-29od strony parkingup. Anna Toporowska p. Teresa Świeczak p. Beata Gałka
Ia, b, csala gimnastycznaod strony boiskap. Anna Gołębiowska p. Małgorzata Mazurek p. Renata Krysa
IIa36bod strony parkingup. Monika Gałka
IIb35bod strony parkingup. Grażyna Wojtkiewicz
IIcświetlica szkolnagłówne wejściep. Bożena Stebnicka
IIIa11od strony parkingup. Danuta Lackowska
IIIb19przez szatnię głównąp. Beata Krzysiak
IIIc12od strony parkingup. Anna Zduńczuk – Pękala
IV a, b, c,sala gimnastycznaod strony boiskap. Urszula Pawlak p. Izabela Okoń p. Mariusz Kowiński
Va48przez szatnię głównąp. Monika Sokołowska
Vb44przez szatnię głównąp. Renata Wnuk
Vc36przez szatnię głównąp. Patrycja Ważny
VI24przez szatnię głównąp. Małgorzata Posturzyńska
VIIa25główne wejściep. Anna Kania
VIIb33główne wejściep. Joanna Śliwińska
VIIc22bgłówne wejściep. Aneta Banaszak
VIIIa52główne wejściep. Ireneusz Boguszewski
VIIIb50główne wejściep. Krzysztof Dyszewski
VIIIc29główne wejściep. Joanna Żołnacz
VIIId42główne wejściep. Piotr Branewski
VIIIe21główne wejściep. Sylwia Żołnacz

Przed rozpoczęciem roku szkolnego zachęcamy wszystkich uczniów i rodziców do zapoznania się Wytycznymi MEiN, MZ i GIS.