Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników szkoły 1 września 2020 roku nie organizujemy  uroczystej inauguracji roku szkolnego 2020/2021.

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się  zgodnie z harmonogramem:

– godz. 8,00 – msza święta w intencji społeczności szkolnej w kościele parafialnym

– godz. 8,30 – spotkanie w sali gimnastycznej dzieci i rodziców z oddziałów sześciolatków

– godz. 9,00 – spotkanie w sali gimnastycznej uczniów i rodziców klas pierwszych

– godz. 9,00 – spotkanie w amfiteatrze uczniów i rodziców klas czwartych

– godz. 9,00 – spotkania uczniów z wychowawcami w salach według harmonogramu:

         klasa IIa – wychowawca p. Danuta Lackowska – sala nr 10

klasa IIb – wychowawca p. Beata Krzysiak – sala nr 19

klasa IIc – wychowawca p. Anna Zduńczuk – Pękala – sala nr 27

klasa IIIa – wychowawca p. Anna Gołębiowska – sala nr 11

klasa IIIb – wychowawca p. Joanna Gregier – sala nr 12

klasa IIIc – wychowawca p. Renata Krysa – sala nr 31 (dawna dywanowa)

klasa V – wychowawca p. Monika Wodzik – sala nr 24

klasa VIa – wychowawca p. Renata Boguszewska – sala nr 48

klasa VIb – wychowawca p. Joanna Śliwińska – sala nr 33

klasa VIc – wychowawca p. Aneta Banaszak – sala nr 22b

klasa VIIa – wychowawca p. Ireneusz Boguszewski – sala nr 52

klasa VIIb – wychowawca p. Krzysztof Dyszewski – sala nr 50

klasa VIIc – wychowawca p. Joanna Żołnacz – sala nr 29

klasa VIId – wychowawca p. Ewa Konik – sala nr 42

klasa VIIe – wychowawca p. Sylwia Żołnacz – sala nr 21

klasa VIIIa – wychowawca p. Urszula Pawlak – sala nr 22

klasa VIIIb – wychowawca p. Jolanta Jędruszak – sala nr 25

Rodzice dzieci sześcioletnich, pierwszoklasistów wchodzą do budynku wejściem od strony boiska.

Prosimy o zachowanie dystansu społecznego oraz zachowanie ogólnie przyjętych środków bezpieczeństwa – dezynfekcję rąk oraz zakrywanie ust i nosa.

Pozostałych rodziców prosimy o pozostanie na placu przed szkołą z zachowaniem dystansu społecznego.

Zaproszenie

Dyrektor Zespołu Szkół w Siedliszczu serdecznie zaprasza rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Siedliszczu na spotkania organizacyjne, które odbędą się w sali gimnastycznej  placówki według poniższego harmonogramu:

2 września 2020 roku:

– godzina 14,00 – klasy IIabc, IIIabc

  godzina 14,40 – spotkanie z wychowawcą w salach IIa – nr 10; IIb – nr 19; IIc – nr 11;

IIIa – nr 35b; IIIb – nr 36b; IIIc – 12

– godzina 15,00 – klasy V, VIabc

  godzina 15,40 – spotkanie z wychowawcą w salach V – nr 24,

                                                 VIa – nr 48, VIb – nr 33, VIc – nr 22b

3 września 2020 roku:

– godzina 14,00 – klasy VIIabcde

  godzina 14,40 spotkanie z wychowawcą w salach VIIa – 52; VIIb – nr 50,

VIIc – nr 29, VIId – 42, VIIe – nr 21

– godzina 14,00 – klasy VIIIab

  godzina 14,40 – spotkanie z wychowawcą w salach VIIIa – nr 21,

VIIIb – nr 25

Na terenie szkoły obowiązują przyjęte zasady bezpieczeństwa – zachowanie dystansu społecznego, dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa.

Dyrektor Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza

                                                            w Siedliszczu

                                                                                    Aneta Dudek